<link rel="stylesheet" href="/static/css/nojs.css" media="all">

Updating view. Even geduld aub...

werd met succes aan uw winkelmandje toegevoegd.

Verkoopprijs: € 0,00*

Ga naar het winkelmandje

Verklaring bescherming persoonsgegevens


Persoonlijke gegevens, die wij voor uw aankoop nodig hebben
In het kader van uw aankoop in onze onlineshop hebben wij informatie rondom uw persoon nodig (voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en bank- c.q. creditcardgegevens). Wij vragen u om deze gegevens, zij worden door ons verwerkt en gebruikt, voor zover dit voor de reden, uitvoering en beëindiging van het contract met u noodzakelijk is. D.w.z. bijv. om uw bestelling en betaling af te kunnen handelen alsook de door u bestelde producten te kunnen leveren. We gebruiken uw e-mailadres bovendien, om u over de status van uw bestelling c.q. levering te informeren..

Toestemmingen, die u ons indien nodig uitdrukkelijk hebt verleend
Voor zover u actief en uitdrukkelijk hebt toegestemd, verwerken en gebruiken wij uw e-mailadres ook, om u regelmatig onze nieuwsbrief met aanbiedingen, acties en prijsspellen toe te sturen. Deze kunt u te allen tijde met toekomstige werking aan het einde van iedere nieuwsbrief via de link of per e-mail aan nl.info@casio-shop.eu weer opzeggen.

De inhoud van de toestemming die u indien nodig hebt verleend, luidt als volgt:
Ja, ik wil de nieuwsbrief per e-mail met aanbiedingen, acties en prijsspellen in de CASIO onlineshop van Hatraco GmbH ontvangen. Ik kan de nieuwsbrief te allen tijde weer opzeggen.


Uw nieuwsbriefabonnement wordt pas geactiveerd, als u dit via een link, die wij u na de registratie per e-mail toesturen, nogmaals bevestigd („Double Opt-in“).

Alleen als u ons actief een verdere toestemming hebt verleend, gebruiken we alle persoonlijke gegevens tevens, om u als klant van de CASIO onlineshop voor toekomstige potentiële bezoeken c.q. aankopen in onze onlineshop te registreren, zodat u deze voor de overeenkomst en uitvoering benodigde gegevens niet bij iedere bestelling opnieuw mee moet delen en de status van uw bestellingen alsook reeds gedane aankopen te allen tijde in uw klantenaccount kunt bekijken.

De inhoud van de toestemming die u indien nodig hebt verleend, luidt als volgt:
Ik wil een klantenaccount openen:
Door uw aanmelding bij ons bent u in staat sneller te bestellen, kunt u te allen tijde de status van uw bestelling bekijken en hebt u altijd een actueel overzicht over u tot dan toe opgegeven bestellingen. Deze toestemming kunt u te allen tijde herroepen. Als u geen klantenaccount creëert of uw toestemming herroept, worden uw gegevens met de volledige afhandeling van het desbetreffende contract voor het verdere gebruik geblokkeerd en na afloop van de wettelijke bewaartijden gewist.

Protocollering en herroeping van uw toestemmingen

Uw actief verleende toestemmingen worden geprotocolleerd. U kunt alle toestemmingen te allen tijde met toekomstige werking herroepen. Een eenvoudige mededeling aan ons is voldoende.

Bezwaarrecht

We gebruiken uw gegevens zonder de hierboven genoemde uitdrukkelijke toestemming weliswaar niet voor reclamedoeleinden en ook niet voor doeleinden van markt- of opinieonderzoek. Desalniettemin zijn wij volgens het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, Duitse wet bescherming persoonsgegevens) verplicht u erop te attenderen, dat u de verwerking of gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden te allen tijde tegenover de beneden genoemde verantwoordelijke instantie tegenspreken.

Gegevensverwerking

Gegevensverwerking in onze opdracht
Voor zover het voor de contractdoeleinden nodig is, worden uw gegevens aan met het accepteren en afhandelen van uw bestelling door ons belaste bedrijven doorgegeven.

Dit zijn specifiek:
DHL Vertriebs GmbH & Co. OHG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, D-53113 Bonn, Duitsland, voor het versturen, leveren of afhalen van goederen binnen Duitsland; UPS United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, D-41460 Neuss, Duitsland, voor het versturen, leveren of afhalen van goederen naar Oostenrijk; de met de betaling van de desbetreffende belaste bank-/kredietinstellingen; PAYONE GmbH & Co. KG, Fraunhoferstraße 2-4,24118 Kiel, Duitsland, voor het afhandelen van een betaling per creditcard alsook bij de desbetreffende keuze voor het betalen via de betaalservice PayPal (Europe) S.á.r.l. & Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.


Duur van het opslaan
Met de volledige afhandeling van de individuele contracten worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de wettelijke opslagtermijnen gewist, voor zover wij ze niet reeds voor andere in de Verklaring bescherming persoonsgegevens genoemde doeleinden met uw toestemming hebben opgeslagen en dienovereenkomstig mogen gebruiken.

Gebruik van uw gegevens voor het contacteren
Hetzelfde geldt voor uw naam en uw e-mailadres, die wij van u verzamelen, om u te kunnen antwoorden, als u ons in het formulierveld onder het kopje “Contact” een mededeling doet toekomen.

Protocolgegevens over het bezoek op onze websites
Bij ieder bezoek op onze websites en bij iedere download van een bestand worden automatisch protocolgegevens zoals IP-adres, datum en tijd, bekeken site, naam van het gedownloade bestand, gebruikte browser en besturingssysteem alsook de website, van waaruit u ons bezoekt, tijdelijk opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend voor statistieke doeleinden alsook voor het verbeteren van ons aanbod zonder dit terug te voeren op de persoon geanalyseerd en vervolgens gewist.

Cookies / Interesseafhankelijke reclame
Cookies zijn kleine tekstbestanden, die door onze webserver naar uw browser worden gestuurd en op de harde schijf van uw computer worden gedeponeerd. Zij hebben het doel, uw computer bij uw volgende bezoek aan onze website automatisch te herkennen en de navigatie voor u te vereenvoudigen. Dergelijke zogenaamde ID-cookies worden door ons ook gebruikt, om uw computer op andere websites, die deelnemen aan het reclamenetwerk van Google, aan de hand van de geprotocolleerde gegevens (bezoek aan onze website alsook laatste Google zoekopdrachten inclusief datum en tijd, bij voorkeur gebruikte taal, soort browser, besturingssysteem) te herkennen en u daar op uw vermoedelijke interesses aangepaste reclames te presenteren. De categorieën, waar uw interesse gerelateerde reclame in het gehele Googl displaynetwerk wordt getoond, kunt u via de Reclamerichtlijn-manager van Google bekijken, verwijderen of toevoegen. Via dit tool kunt u het gebruik van cookies voor interesse gerelateerde reclame in het Google displaynetwerk ook in zijn geheel tegenspreken, door de knop voor het deactiveren van ID-cookies aan te klikken. Meer informatie vindt u ook hier. Op de harde schijf opgeslagen ID-cookies vervallen automatisch 30 dagen na uw laatste bezoek aan onze website. Of cookies überhaupt worden opgeslagen, kunt u zelf via uw veiligheidsinstellingen van uw browser instellen, door bijvoorbeeld op voorhand geen of alleen op aanvraag cookies te accepteren of te bepalen, dat cookies na iedere beëindiging van uw internet bezoek worden gewist. Mocht u cookies niet accepteren, kan dit echter tot beperkingen van de functies op onze website leiden.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse dienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics slaat cookies op op uw computer, die een analyse van uw gebruik van onze onlineshop mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze onlineshop (inclusief uw IP-adres, dat echter met de methode _anonymizeIp() geanonimiseerd wordt, zodat deze niet meer met een aansluiting in verbinding gebracht kan worden) wordt aan een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van onze onlineshop te analyseren, om reports hierover voor ons als onlineshop exploitant te maken en om verdere met het gebruik van de onlineshop en het gebruik van de aan het internet verbonden dienstverleningen te leveren. Ook zal Google deze informatie indien nodig aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van de software van uw browser; wij willen u er echter op attent maken, dat u in dit geval de CASIO onlineshop niet meer kunt gebruiken. Door het gebruik van onze onlineshop verklaart u, ermee eens te zijn dat de over u verzamelde gegevens door Google op de eerder beschreven manier en voor het eerder genoemde doel mogen worden gebruikt. U kunt het verzamelen van de gegevens door Google-Analytics met toekomstige geldigheid herroepen, door een deactiverings add-on (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) voor uw browser te installeren.

Gebruik sociale plugins van Facebook, Google+, Twitter en Pinterest
Op onze website worden zogenaamde sociale plug-ins („plug-ins”) gebruikt van de sociale netwerken Facebook, Google+, Pinterest en microblogging dienst Twitter. Deze diensten worden door de ondernemingen Facebook Ireland Limited, Google Inc., Pinterest Inc. en Twitter Inc. aangeboden („aanbieders").

Facebook wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland („Facebook“). Een overzicht van de Facebook plug-ins en hun uiterlijke kenmerken vindt u hier: https:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Google+ wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google "). Een overzicht van de Google plug-ins en hun uiterlijke kenmerken vindt u hier:
https://developers.google.com/+/plugins

Pinterest wordt beheerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA ("Pinterest"). Een overzicht van de Pinterest plug-ins en hun uiterlijke kenmerken vindt u hier:
https://developers.pinterest.com/

Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Markt St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Een overzicht van de Twitter Buttons en hun uiterlijke kenmerken vindt u hier:
https://twitter.com/about/resources/buttons

Om de bescherming van uw data te garanderen, worden de plug-ins op de website samengevoegd door middel van Shariff, de „1-klik-voor-meer-databescherming-oplossing” van c't und Heise Online (Bron en verdere informatie: http://www.heise.de/ct/ausgabe/2014-26-Social-Media-Buttons-datenschutzkonform-nutzen-2463330.html). Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer een pagina van onze website wordt opgeroepen die dergelijke plug-ins bevat, nog geen verbinding met de servers van Facebook, Google, Twitter en Pinterest wordt gemaakt. Pas als u op een Share-Button klikt en daarmee uw toestemming voor het delen van gegevens geeft, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook, Google, Twitter en Pinterest. De inhoud van de respectievelijke plug-ins wordt vervolgens direct van de bijbehorende aanbieder naar uw browser gestuurd en in de website samengevoegd. Hierdoor ontvangen de aanbieders het signaal dat uw browser de aangewezen pagina van onze website heeft opgeroepen. Wanneer u bij een van de sociale netwerken bent ingelogd kunnen de aanbieders het bezoek van onze website direct toewijzen aan uw profiel op het sociale netwerk. Wanneer u de plug-ins gebruikt, dus de „Like"-, de „+1"-, de „Pin it"- of „Tweet"- knop in werking stelt, wordt de daarbij horende informatie eveneens rechtstreeks naar een server van de aanbieders gestuurd en daar opgeslagen. Daarnaast wordt de informatie gepubliceerd op het sociale netwerk en vermeld aan uw contacten.

Privacy-informatie van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Privacy-informatie van Pinterest: http://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Privacy-informatie van Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
Privacy-informatie van Twitter: https://twitter.com/privacy

Veiligheid van de gegevens
De door ons gesamplede persoonlijke gegevens worden via een beveiligde SSL-verbinding (“Secure-Socket-Layer”) met een 256 Bit versleuteling naar ons gestuurd, zodat ze beschermd zijn tegen toegang door onbevoegden. Bovendien nemen wij verdere technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, om het verlies, de vernietiging en het misbruik van gegevens te voorkomen. De toegang tot uw eventueel gecreëerde klantenaccount is bijvoorbeeld alleen door het invullen van uw persoonlijke wachtwoord mogelijk. Uzelf kunt bijdragen aan de bescherming van uw gegevens, door een zo moeilijk mogelijk wachtwoord te kiezen (bijv. door combinatie van letters, cijfers en tekens) en dit strikt geheim te houden.


Informatierecht
Volgens het Budesdatenschutzgesetz (Duitse wetgeving voor de bescherming persoonsgegevens) hebt u het recht op gratis informatie over de over u opgeslagen gegevens alsook indien nodig het recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Indien gewenst kunt u contact opnemen met de aangegeven verantwoordelijke instantie.

Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie in het kader van de BDSG is:
Hatraco GmbH
Peutestraße 22a
20539 Hamburg
Tel.:+49 (0) 40 / 226 307 061
Fax:+49 (0) 40 / 226 307 330
E-Mail: nl.info@casio-shop.eu
Home: www.hatraco.de

Top