Algemene voorwaarden | CASIO Online Shop

1. Werkingssfeer

(1) oor het gebruik van de CASIO online-shop (nl.casio-shop.eu) en de hierover reeds gesloten overeenkomsten gelden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden ( hierna: ‘AV’). U krijgt tegelijkertijd wettelijk verplichte informatie over rechten en plichten volgens de wettelijke voorschriften over verkoop op afstand en elektronische handel.

(2) Strijdige of van onze AV afwijkende bepalingen van u of van derden erkennen wij niet, tenzij we er uitdrukkelijk mee akkoord zijn gegaan. Onze AV gelden ook als we, op de hoogte van strijdige of van onze AV afwijkende bepalingen van u of derden de levering aan u zonder voorbehoud uitvoeren.

2. Aanbieder/uw contractant

Aanbieder van de CASIO online-shop en uw contractant is:

CASIO Europe GmbH
Casio-Platz 1
D-22848 Norderstedt

Tel.: + 49 (0)40 226 307 060
Fax: + 49 (0)40 226 307 330
E-mail: nl.info@casio-shop.eu
Bedrijfsleider: Kazuyuki Yamashita
Plaatsvervangend bedrijfsleider: Yoshiyuki Kuroda
Registergericht Kiel, handelsregisternummer.: HRB 3315;
Btw-nummer: DE 118536381.

3. Totstandkoming, tekst en taal van de overeenkomst

(1) De presentatie van onze goederen in de online-shop is een vrijblijvende uitnodiging aan uitsluitend meerderjarige en onbeperkt handelsbekwame personen, om door bestelling van de gepresenteerde goederen een aanbod tot sluiting van een koopovereenkomst tot ons te richten.

(2) Een koopovereenkomst komt als volgt tot stand:

U kunt de in de online-shop gepresenteerde goederen door het aanklikken van de gelijknamige link IN DE WINKELMAND leggen en de uitgekozen artikelen vervolgens via de link rechts bovenaan op de website onder WINKELMAND bekijken IN DE WINKELMAND. Als u vervolgens NAAR DE KASSA gaat en de voor de afhandeling van uw bestelling benodigde persoonlijke gegevens hebt ingevuld, gaat u naar een overzichtspagina waarop u uw bestelinformatie nogmaals kunt controleren. Door te klikken op de link NU KOPEN aan het einde van deze pagina verstrekt u een juridisch bindend aanbod tot afsluiting van een koopovereenkomst over de door u in de winkelmand geplaatste artikelen (‘Uw verklaring van overeenkomst'). Eventuele invoerfouten kunt u in de winkelmand door wijziging van het aantal in de winkelmand geplaatste artikelen of door de link VERWIJDEREN aan te klikken, corrigeren, voordat u NAAR DE KASSA gaat. Zolang u nog niet op NU KOPEN aan het einde van de bestelprocedure hebt geklikt, kunt u op elk moment terugkeren naar de winkelmand via de browserknop TERUG.

(3) Onmiddellijk nadat we uw verklaring van overeenkomst hebben ontvangen, sturen wij u per e-mail een ontvangstbevestiging. Hieraan is nog geen aanvaarding van uw verklaring van overeenkomst gekoppeld. Een koopovereenkomst komt pas tot stand, als u na de ontvangstbevestiging onze verklaring van aanvaarding (‘opdrachtbevestiging') ontvangt. Mochten wij uw verklaring van overeenkomst in individuele gevallen niet aanvaarden, zullen wij u binnen twee dagen na ontvangst van uw bestelling per e-mail hiervan op de hoogte brengen.

(4) Voor het sluiten van de overeenkomst is alleen de Nederlandse taal beschikbaar.

(5) De tekst van de overeenkomst, bestaande uit uw concrete bestelgegevens en deze AV wordt door ons afzonderlijk en samen met de opdrachtbevestiging gestuurd. De AV kunt u ook op elk moment in onze online-shop bekijken. Een overzicht van gedane bestellingen is voor geregistreerde klanten toegankelijk nadat ze zijn ingelogd in ‘Mijn shop'.

4. Prijs/verzendkosten/kennisgeving van cessie/betaling

(1) De in deze online-shop vermelde prijzen gelden uitsluitend voor klanten met een Nederlands leveringsadres. U krijgt altijd de wettelijke belasting toegevoegde waarde (btw) en overige prijscomponenten.

(2) Indien er extra verzendkosten bij komen, tonen wij die onmiddellijk bij de in de online-shop gepresenteerde goederen via de link ‘Verzendkosten’ en nogmaals in de winkelmand afzonderlijk aan.

(3) Onze betalingsaanvragen bij onze klanten op basis van de via de online-shop gesloten koopovereenkomsten, hebben we aan de Hatraco GmbH, Peutestraße 22a, 20539 Hamburg overgedragen. Indien uit de onderstaande regelingen niets anders blijkt, kunt u uw betaling na kennisgeving van de cessie met bevrijdend betalen daarna alleen naar de Hatraco GmbH op het in de factuur vermelde rekeningnummer van de Hatraco GmbH overmaken. Een factuur met vermelding van de bankgegevens krijgt u samen met onze opdrachtbevestiging. Het factuurbedrag is met ontvangst van de factuur meteen verschuldigd.

(4) U kunt via vooruitbetaling (overschrijving), creditcard ((Visa, Mastercard) of via de betaalservice PayPal Plus betalen. De betaalservice PayPal Plus biedt de volgende betaalmogelijkheden: PayPal, automatische incasso of creditcard. U kunt via de betaalservice PayPal Plus bovendien op rekening betalen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

(i) U hebt een factuuradres in Nederland vermeld en
(ii) de waarde in de winkelmand ligt tussen de €1,50 en € 1.500,- en
(iii) een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole door PayPal is succesvol verlopen.

(5) Als de betaling via creditcard of PayPal gebeurt, wordt het bedrag op de dag waarop het gevorderde bedrag verschuldigd is, van uw rekening geschreven.

(6) Bij aankoop op rekening moet het factuurbedrag binnen 30 dagen vanaf ontvangst van de rekening aan de PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg worden betaald.

Als u kiest om te betalen via aankoop op rekening, draagt de Hatraco GmbH de betalingsaanvraag aan PayPal over, zodat de verdere afhandeling van de betaling in samenwerking met PayPal gebeurt en u uw betaling na kennisgeving van de cessie met bevrijdend betalen alleen nog aan PayPal kunt doen. De Algemene Gebruiksvoorwaarden van PayPal zijn slechts van toepassing bij gebruikmaking van de aankoop op rekening, de beginselen op het gebied van de gegevensbescherming alsook de informatie over de identiteitscontrole van PayPal en voor de gegevensuitwisseling met kredietinformatiebureaus (kredietwaardigheidsinformatie) die u in het kader van de bestelprocedure na doorverwijzing naar de website van PayPal kunt opvragen en moet bevestigen.

(7) Voor alle overige contractuele aangelegenheden, in het bijzonder bij de uitoefening van het wettelijke herroepingsrecht of van rechten betreffende gebreken, blijven wij uw rechtstreeks verantwoordelijke contactpunt.

5. ACTIEWAARDEBONNEN EN HET INWISSELEN ERVAN

(1) Actiewaardebonnen zijn waardebonnen die niet kunnen worden gekocht, maar die wij in het kader van reclamecampagnes of andere acties (bijv. prijsvragen) met een bepaalde geldigheidsduur uitgeven. Geldige actiewaardebonnen kunt u in onze Online-Shop inwisselen. De waarde van de actiewaardebon wordt automatisch in mindering gebracht op uw factuur wanneer de waardeboncode in de loop van de bestelling door u wordt ingevuld.

(2) Actiewaardebonnen zijn slechts geldig gedurende de op de actiewaardebon vermelde periode en kunnen slechts eenmaal in het kader van één enkel bestelproces worden ingewisseld. Individuele collecties, series en horloges kunnen van de waardebonactie zijn uitgesloten. De waarde van een actiewaardebon wordt niet in contanten uitbetaald en er wordt ook geen rente over vergoed. De actiewaardebon wordt niet terugbetaald als de artikelen geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd.

(3) Gelieve er rekening mee te houden dat voor het inwisselen van de actiewaardebonnen een minimumbestelwaarde van EUR 80,00 vóór aftrek van de waarde van de waardebon geldt. Als de waarde van de waardebon minder is dan de minimumbestelwaarde, kan het verschil worden gecompenseerd met de aangeboden betaalmogelijkheden. Indien de waarde van de actiewaardebon hoger is dan de minimumbestelwaarde van EUR 80,00, dan moet de te betalen waarde van de artikelen van de bestelling ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de actiewaardebon.

(4) Actiewaardebonnen kunnen alleen vóór afronding van het bestelproces worden ingewisseld. Een verrekening achteraf is niet mogelijk. De actiewaardebon kan niet op derden worden overgedragen. Meerdere actiewaardebonnen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd, tenzij we iets anders zijn overeengekomen.

(5) Indien u voor uw aankoop een actiewaardebon hebt gebruikt, behouden wij ons voor om u de oorspronkelijke prijs van de artikelen die u ontvangt in rekening te brengen, zonder de waarde van de actiewaardebon te crediteren, indien door uw retourzendingen de totale waarde van de bestelling niet meer de minimumbestelwaarde van EUR 80,00 of de respectievelijke waarde van de actiewaardebon bereikt. Welke waarde voor u van toepassing is, blijkt uit lid (3) van deze regeling.

6. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.

7. Levering/dienstonderbrekingen

(1) De goederen worden geleverd naar Nederland op de verzendingsroute naar het door u vermelde leveringsadres.

(2) De levertijd bedraagt 1 tot 5 werkdagen naar Nederland gerekend vanaf ontvangst van de betaling of betalingsvrijgave van uw kredietinstelling. We wijzen u in de online-shop op bij afzonderlijke goederen eventueel afwijkende levertijden.

(3) Voor zover er storingen in de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden waar wij niets aan kunnen doen, in het bijzonder stakingen en uitsluiting alsmede overmacht, die door onvoorziene en onopzettelijke voorvallen worden veroorzaakt, ons beletten, uw bestelde goederen binnen de vermelde levertijd te leveren, wordt de levertijd verlengd met de duur van de door deze omstandigheden veroorzaakte dienstonderbrekingen. Als dergelijke storingen ervoor zorgen, dat we niet binnen een maand na ontvangst van de betaling of betalingsvrijgave kunnen leveren, hebt u het recht om de overeenkomst te herroepen. De verklaring van herroeping moet in een schriftelijk document worden vastgelegd om doeltreffend te zijn. Overige aanspraken, in het bijzonder wettelijke herroepingsrechten waarop u reeds recht hebt binnen de periode van een maand, blijven onverminderd van kracht.

8. Herroepingsrecht voor consument/uitzondering

(1) Als u inkopen doet voor doeleinden, die overwegend noch aan uw commerciële activiteiten noch aan uw zelfstandige beroepsactiviteiten kunnen worden toegeschreven, en u derhalve als consument bij ons bestelt, hebt u een herroeppingsrecht volgens de volgende

MODELINSTRUCTIES VOOR HERROEPING

HERROEPINGSRECHT

U HEBT HET RECHT, BINNEN 14 DAGEN ZONDER VERMELDING VAN REDENEN DEZE OVEREENKOMST TE HERROEPEN.

DE HERROEPINGSTERMIJN BEDRAAGT 14 DAGEN VANAF DE DAG WAAROP U OF EEN DOOR U AANGEWEZEN DERDE, DIE NIET DE TRANSPORTEUR IS, DE GOEDEREN IN BEZIT GENOMEN HEBT.

OM UW HERROEPINGSRECHT UIT TE OEFENEN, MOET U ONS (CASIO EUROPE GMBH, CASIO ONLINE-SHOP, C/O HATRACO GMBH, PEUTESTRASSE 22a, D-20539 HAMBURG, TEL. +49 (0)40 226 307 061, FAX +49 (0)40 226 307 330, E-MAIL: NL.INFO@CASIO-SHOP.EU) D.M.V. EEN DUIDELIJKE VERKLARING (BIJV. EEN MET DE POST VERZONDEN BRIEF, FAX OF E-MAIL) OVER UW BESLUIT, DEZE OVEREENKOMST TE HERROEPEN, INFORMEREN. U KUNT HIERVOOR HET BIJGEVOEGDE VOORBEELD-HERROEPINGSFORMULIER GEBRUIKEN, DAT ECHTER NIET VERPLICHT IS

TER WAARBORGING VAN HET HERROEPINGSRECHT IS HET VOLDOENDE, DAT U DE MEDEDELING OVER DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT VÓÓR AFLOOP VAN DE HERROEPINGSTERMIJN STUURT.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

ALS U DEZE OVEREENKOMST HERROEPT, DIENEN WIJ U ALLE BETALINGEN, DIE WIJ VAN U HEBBEN ONTVANGEN, MET INBEGRIP VAN DE LEVERINGSKOSTEN (MET UITZONDERING VAN DE EXTRA KOSTEN, DIE ONTSTAAN DOORDAT U EEN ANDERE SOORT REKENING DAN DIE DOOR ONS AANGEBODEN, GOEDKOOPSTE STANDAARDLEVERING HEBT GEKOZEN), ONMIDDELLIJK EN TEN LAATSTE BINNEN 14 DAGEN VANAF DE DAG DAT DE MEDEDELING OVER UW HERROEPING VAN DEZE OVEREENKOMST DOOR ONS IS ONTVANGEN, TERUG TE BETALEN. VOOR DEZE TERUGBETALING GEBRUIKEN WIJ HETZELFDE BETAALMIDDEL, DAT U BIJ DE OORSPRONKELIJK TRANSACTIE HEBT GEBRUIKT, TENZIJ MET U UITDRUKKELIJK IETS ANDERS IS OVEREENGEKOMEN; IN GEEN ENKEL GEVAL WORDEN U WEGENS DEZE TERUGBETALING KOSTEN BEREKEND. WE KUNNEN DE TERUGBETALING WEIGEREN, TOT WE DE GOEDEREN HEBBEN TERUGGEKREGEN OF TOT U HET BEWIJS HEBT GELEVERD, DAT U DE GOEDEREN HEBT TERUGGESTUURD, EENDER WELKE DATUM EERDER VALT.

U DIENT DE GOEDEREN ONMIDDELLIJK EN IN ELK GEVAL TEN LAATSTE BINNEN 14 DAGEN VANAF DE DAG, WAAROP U ONS OP DE HOOGTE HEBT GEBRACHT VAN DE HERROEPING VAN DEZE OVEREENKOMST, AAN ONS TERUG TE STUREN OF TE OVERHANDIGEN. DE TERMIJN WORDT GEWAARBORGD ALS U DE GOEDEREN VÓÓR AFLOOP VAN DE PERIODE VAN 14 DAGEN STUURT. WIJ DRAGEN DE KOSTEN VOOR HET TERUGSTUREN VAN DE GOEDEREN.

U HOEFT VOOR EEN EVENTUEEL WAARDEVERLIES ALLEEN DE KOSTEN TE DRAGEN, ALS DIT WAARDEVERLIES TE WIJTEN IS AAN EEN TER CONTROLE VAN DE AARD, KENMERKEN EN HET FUNCTIONEREN VAN DE GOEDEREN NIET NOODZAKELIJK HANTEREN DOOR U.

VOORBEELD-HERROEPINGSFORMULIER

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Naar: CASIO Europe GmbH, CASIO Online-Shop, c/o Hatraco GmbH, Peutestraße 22a, D-20539 Hamburg, Tel. +49 (0)40 226 307 061, Fax +49 (0)40 226 307 330, E-mail: nl.info@casio-shop.eu

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen (*)/ de uitvoering van de volgende dienst (*)

  • Besteld op (*) / ontvangen op (*)
  • Naam van de consument(en)
  • Adres van de consument(en)
  • Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
  • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

VERWIJZING NAAR HET NIET BESTAAN VAN HET HERROEPINGSRECHT

(2) Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten over verkoop op afstand voor de levering van geluids- of video-opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na levering is verwijderd.

VERLENGING TERMIJN RECHT OP RETOUR

(3) Onverminderd het wettelijke herroepingsrecht volgens § 8 verlenen wij de consument voor artikelen die van 30 november 2021 tot 23 december 2021 besteld zijn, het volgende aanvullende herroepingsrecht: ook na afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen (zie MODELINSTRUCTIES VOOR HERROEPING onder § 8.) kunt u de overeenkomst herroepen door de goederen uiterlijk 31 januari 2022 aan ons terug te sturen. De datum van verzending is bepalend voor de inachtneming van de termijn.

9. Claims wegens gebreken

(1)We verzoeken u, bij afgifte van de goederen door u herkende gebreken zoals duidelijke transportschade onmiddellijk bij de transporteur of ons te melden. Het verzuim van melding van de gebreken heeft geen invloed op uw wettelijke aanspraken, tenzij uw aankoop voor beide partijen een handelstransactie is en u hebt een plicht tot melding volgens § 377 HGB (Handelsgesetzbuch, Duitse Wetboek van Koophandel). Met uw onmiddellijke melding kunnen wij onze eigen aanspraken tegenover de transporteur of de transportverzekering doen gelden.

(2) Indien goederen bij levering niet vrij van gebreken zijn, hebt u volgens de wettelijke bepalingen het recht, extra prestaties te verlangen, de overeenkomst te herroepen of de koopprijs te verminderen en daarnaast aanspraak te maken op schadevergoeding.

10. Aansprakelijkheid

(1) Aanspraken op vergoeding van schade en kosten tegenover ons, onze organen, wettelijke vertegenwoordigers en/of werknemers en medewerkers (hierna samenvattend: 'wij’ of ‘ons'), op welke rechtsgrond dan ook, in het bijzonder wegens schending van de schuldovereenkomst en/of onrechtmatige daad, zijn uitgesloten.

(2) Bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet, voor zover ons opzet of grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd en/of bij de schending van essentiële plichten uit de overeenkomst. Essentiële plichten uit de overeenkomst zijn plichten, die noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van de overeenkomst en op de uitvoering waarvan u regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen. Bij onopzettelijke en niet grove nalatige schending van essentiële verplichtingen is de omvang van onze aansprakelijkheid tot de vervanging van de contractueel te voorziene schade beperkt.

(3) De uitsluiting van aansprakelijkheid volgens alinea (1) alsmede de beperking van aansprakelijkheid volgens alinea (2) gelden niet voor schade uit schending van het leven, het lichaam of de gezondheid en indien wij een garantie hebben aangenomen of volgens de Produkthaftungsgesetz (Duitse wet op productaansprakelijkheid) verantwoordelijk zijn.

11. Geschillenbeslechting/klantenservice

(1) De Europese Commissie stelt een platform voor onlinegeschillenbeslechting beschikbaar. U vindt dit op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenbemiddelingsorgaan en zijn daar in beginsel niet toe bereid.

(2) Bij vragen, reclamaties of bezwaren is onze klantenservice bereid u te helpen van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 18.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur onder het telefoonnummer (0)40 226 307 061 of het e-mailadres nl.info@casio-shop.eu.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Deze rechtskeuze geldt voor consumenten indien hun hierdoor niet de bescherming wordt ontnomen, die ze genieten op grond van de dwingende bepalingen van het land waar zij hun gewone verblijfplaats hebben. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

(2) Voor kopers, die handelaren, publiekrechtelijke rechtspersonen of een speciaal investeringsfonds volgens publiek recht zijn, is uitsluitend de rechtbank van Hamburg bevoegd.

- CASIO Europe GmbH, versie: june 2021 -