<link rel="stylesheet" href="/static/css/nojs.css" media="all">

Updating view. Even geduld aub...

werd met succes aan uw winkelmandje toegevoegd.

Verkoopprijs: € 0,00*

Ga naar het winkelmandje

Verklaring bescherming persoonsgegevens


Wij vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens erg belangrijk. Bij het bezoek van onze online-shop verzamelen, verwerken en gebruiken (hierna gezamenlijk: ‘gebruiken’) wij persoonlijke gegevens (gegevens over persoonlijke of zakelijke details van een achterhaalde of te achterhalen natuurlijke persoon), voor zover ons dit op basis van wettelijke bepalingen of uw toestemming is toegestaan. Deze privacyverklaring toont u hierna de details over het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Protocolgegevens over het bezoek aan onze websites

Bij ieder bezoek aan onze website en bij iedere download van data op onze website, worden automatisch loggegevens zoals IP-adres, datum en tijd, opgevraagde website, naam van de onderliggende files, gebruikte browser en bedrijfssysteem zoals de website waarvan u ons bezoekt, tijdelijk, dat wil zeggen maximaal drie maanden, bewaard. Deze gegevens worden alleen voor statistische doeleinden gebruikt, voor verbetering van ons aanbod en voor identificatie en afweer van aanvallen op onze website opgeslagen, geëvalueerd en vervolgens opgelost.

Persoonlijke gegevens die wij nodig hebben voor uw inkoop

In het kader van uw inkoop in onze online-shop verzamelen wij persoonlijke gegevens over u (voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en bankgegevens/gegevens van uw creditcard). Deze gegevens worden door ons verzameld, verwerkt en gebruikt, voor zover dit voor de oprichting, uitvoering en beëindiging van de contractuele relatie met u noodzakelijk is, d.w.z. bijvoorbeeld om uw bestelling en betaling af te handelen en de door u bestelde goederen te leveren. Uw e-mailadres gebruiken wij bovendien om u over de status van uw bestelling en levering te informeren.

Gegevensverwerking op ons verzoek

Indien het voor het doel van de overeenkomst noodzakelijk is, worden uw gegevens aan met de inontvangstneming en afhandeling van uw bestelling door ons gemachtigde ondernemingen doorgegeven, mogelijk aan logistieke ondernemingen voor het leveren of afhalen van goederen of banken/kredietinstellingen voor de afwikkeling van betalingen. Deze ondernemingen mogen uw gegevens alleen volgens onze instructies en alleen in het kader van de respectieve opdracht gebruiken.

Gebruik van de betaalmogelijkheden van de PayPal-service aankoop op rekening, automatische incasso en creditcard

Voor zover u als wijze van betaling een van de PayPal-betaalmogelijkheden aankoop op rekening, automatische incasso of creditcard hebt gekozen, moet u voor de verdere afhandeling van uw betaling en bij de betaalmogelijkheid aankoop op rekening ook in het kader van de cessie van ons betaalverzoek aan PayPal de volgende, persoonlijke gegevens doorgeven aan PayPal (Europe) S.á.r.l. & Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg:

  • rekeningnummer;
  • te betalen bedrag;
  • naam en leveringsadres;
  • naam en factuuradres.

Toestemmingen die u ons evt. uitdrukkelijk hebt gegeven

Indien u actief en uitdrukkelijk toestemming hebt verleend, verwerken en gebruiken wij uw e-mailadres ook, om u regelmatig een nieuwsbrief met onze aanbiedingen, acties en wedstrijden te sturen, die u op elk moment via de link aan het einde van elke nieuwsbrief of per e-mail naar nl.info@casio-shop.eu kunt afzeggen.

De inhoud van de eventueel aan ons gegeven toestemming luidt als volgt:
Ik wil door de Casio Europe GmbH per e-mail via nieuwsbrieven over aanbiedingen, acties en wedstrijden rond horloges, elektronische muziekinstrumenten, digitale camera's en zakrekenmachines van Casio op de hoogte worden gehouden. De nieuwsbrief kan ik op elk moment weer afzeggen.

Uw abonnement op de nieuwsbrief wordt pas van kracht, als u het via een link, die wij u na de registratie per e-mail sturen, nogmaals bevestigt (‘double opt-in’).

Alleen als u ons actief uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, gebruiken wij alle verzamelde persoonlijke gegevens verder, om u als klant van de CASIO online-shop voor mogelijk toekomstige bezoeken of inkopen in onze online-shop te registreren, zodat u deze voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet bij elke toekomstige bestelling opnieuw moet invullen en de status van uw bestellingen en reeds gedane inkopen op elk moment kunt inzien in uw klantenaccount.

De inhoud van de eventueel aan ons gegeven toestemming luidt als volgt:
Ik wil graag een klantenaccount openen:
Door uw aanmelding bij ons bent u in staat sneller te bestellen, op elk moment de status van uw bestellingen te bekijken en hebt u altijd een actueel overzicht van uw tot dan toe gedane bestellingen. Deze toestemming kunt u op elk moment intrekken. Als u geen klantenaccount aanmaakt of uw toestemming intrekt, worden uw gegevens met volledige afhandeling van de afzonderlijke overeenkomst voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de wettelijke bewaartermijnen gewist.

Registratie en intrekking van uw toestemmingen

Uw actief verleende toestemmingen worden geregistreerd. U kunt alle toestemmingen op elk moment met toekomstige werking intrekken. Een eenvoudige mededeling aan ons is genoeg.

Opslagtermijn

Met de volledige afhandeling van de afzonderlijke overeenkomst worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de wettelijke bewaartermijnen gewist indien we ze niet reeds voor andere in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden met uw toestemming hebben opgeslagen en zoals gedefinieerd mogen gebruiken.

Gebruik van uw gegevens om contact op te nemen

Hetzelfde geldt voor uw naam en uw e-mailadres, die we verzamelen, om u te beantwoorden, als u ons in het formulier onder de rubriek ‘Contact’ een bericht stuurt.

Cookies/advertenties op basis van uw interesses

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze webserver naar uw browser worden gestuurd en op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Daarmee kan uw computer bij een volgend bezoek op onze website automatisch worden herkend en kunt u eenvoudiger navigeren. Zulke zogenoemde ID-cookies worden ook door ons gebruikt, om uw computer op andere websites, die aan het advertentienetwerk van Google deelnemen, aan de hand van de geprotocolleerde gegevens (bezoek aan onze website alsook laatste zoekopdrachten in Google met inbegrip van datum en kloktijd, bij voorkeur gebruikte taal, browsertype, besturingssysteem) te herkennen en u daar advertenties te tonen die zijn gebaseerd op uw vermoedelijke interesses. Via de Google-pagina voor advertentie-instellingen kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties in het Google display-netwerk. Meer informatie vindt u ook hier. ID-cookies die op uw harde schijf zijn geplaatst, vervallen automatisch 30 dagen na uw laatste bezoek op onze website. Of cookies worden opgeslagen, kunt u zelf via de beveiligingsinstellingen van uw browser instellen, door van tevoren geen of slechts op verzoek cookies te accepteren of vast te leggen, dat cookies telkens na beëindiging van uw internetbezoek moeten worden gewist. Als u cookies niet accepteert, kan dit er echter toe leiden dat de functies op onze website worden beperkt.

Google Analytics

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google"). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies', d.w.z. tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die de cookie genereert over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door activeren van de IP-anonimiseringop deze website wordt uw IP-adres echter van tevoren ingekort, zodat het niet meer aan uw aansluiting kan worden gekoppeld. Op ons verzoek zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet gekoppelde diensten voor ons te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde ingekorte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van de cookies door een instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de gegevens die door het cookie worden verzameld en die betrekking hebben op uw gebruik van de website alsook de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Gebruik van social plugins van Facebook, Google+, Pinterest en Twitter

Op onze website worden zogenoemde social plugins ('plugins') van de sociale netwerken Facebook, Google+, Pinterest en de microblog-dienst Twitter gebruikt.
Om de bescherming van uw gegevens te garanderen, zijn de plugins niet direct, maar alleen met gebruikmaking van een HTML-link (zogenoemde ‘Shariff-oplossing’ van c‘t) in de site geïntegreerd. Hierdoor wordt gegarandeerd, dat bij het opvragen van een van onze websites, die zulke plugins bevat, nog geen verbinding met de servers van de aanbieder van het respectieve sociaal netwerk plaatsvindt. Als u op een van de buttons klikt, wordt er een nieuw venster van uw browser geopend dat de pagina van het respectieve sociaal netwerk oproept, waarop u (eventueel na invoer van uw inloggegevens) bijv. op ‘vind ik leuk’ of 'delen’ kunt klikken.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders alsmede uw hiermee samenhangende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy haalt u uit de privacyverklaringen van de aanbieders.

Privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Privacybeleid van Pinterest: http://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
Privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy

Gegevensbescherming

De door ons opgevraagde persoonlijke gegevens worden via een beveiligde SSL-verbinding (‘Secure Sockets Layer’) met een 256-bit-encryptie aan ons overgedragen, zodat ze beschermd zijn tegen toegang door derden. Bovendien treffen we verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, om het verlies, de vernietiging en het misbruik van gegevens te voorkomen. De eventueel door u aangemaakte klantenaccount is alleen toegankelijk door invoer van uw persoonlijke wachtwoord. U kunt zelf bijdragen aan de beveiliging van uw gegevens door een zo moeilijk mogelijk te achterhalen wachtwoord te kiezen (bijvoorbeeld door letters, getallen en tekens te combineren) en dit strikt geheim te houden.

Recht op informatie, correctie, blokkering en verwijdering

Volgens de Bundesdatenschutzgesetz (Duitse wet betreffende gegevensbescherming) hebt u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens alsmede recht op correctie, blokkering en verwijdering van deze gegevens. Richt u indien nodig tot de hieronder aangegeven verantwoordelijke autoriteit.

Verantwoordelijke autoriteit

Verantwoordelijke autoriteit zoals bedoeld in de BDSG (Bundesdatenschutzgesetz , Duitse wet betreffende gegevensbescherming) is de:

CASIO Europe GmbH

Casio-Platz 1
D-22848 Norderstedt
Tel.: + 49 (0)40 226 307 060
Fax: + 49 (0)40 226 307 330
E-Mail: nl.info@casio-shop.eu

Top