Verklaring bescherming persoonsgegevens / Cookie settings

Je cookie-instellingen

Ik ben minstens 16 jaar oud en ga ermee akkoord dat CASIO Europe GmbH website-overschrijdende tracking-technologieën van derden gebruikt voor online advertenties van CASIO Europe GmbH die op mijn interesses zijn afgestemd. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken door de knop naar links te verschuiven. Klik hier voor meer informatie en instellingsmogelijkheden.

Ik ben minstens 16 jaar oud en ga ermee akkoord dat CASIO Europe GmbH cookies gebruikt en informatie over mijn gebruik van deze website verwerkt met het doel om deze website zo goed mogelijk aan mijn behoeften te kunnen aanpassen. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken door de knop naar links te verschuiven. Zie hier voor meer informatie en instellingsmogelijkheden.

VERKLARING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Casio Europe GmbH (hierna ‚CASIO‘, ‚wij‘, ‚ons‘ en ‘onze’) zeer belangrijk. Bij een bezoek aan onze online shop verwerken we uw persoonsgegevens (alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon), voor zover dit op basis van wettelijke bepalingen is toegestaan of voor zover we daarvoor uw goedkeuring hebben ontvangen. Deze privacyverklaring geeft u hieronder de details over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Inhoud

A. Contactgegevens
B. Delen van gegevens met derden
C. Overzicht van onze verwerkingen
D. Uitvoering van overeenkomsten
E. Gebruik van de website
F. Communicatie met u
G. Uw rechten
H. Gegevensveiligheid

A. Contactgegevens

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke (CASIO)

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de privacywetgeving die op deze website van toepassing is, is de verwerkingsverantwoordelijke:

CASIO Europe GmbH
Casio-Platz 1
D-22848 Norderstedt
Tel.: + 49 (0)40 528 650
Fax: + 49 (0)40 528 651 00
E-mail: info@casio.de

II. Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

Elke betrokken persoon kan op elk moment met al zijn vragen en opmerkingen over gegevensbescherming ook rechtstreeks terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u bereiken via:

Functionaris voor gegevensbescherming
CASIO Europe GmbH
Casio-Platz 1
D-22848 Norderstedt

Tel.: + 49 (0)40 528 652 51
Fax: + 49 (0)40 528 655 35
E-mail: dataprotection@casio.de 

B. Delen van gegevens met derden

I. Grondbeginselen

We zullen uw persoonsgegevens alleen in het kader van de privacywetgeving met dienstverleners, zakenpartners, gerelateerde ondernemingen en andere derden delen.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met dienstverleners die in opdracht van ons werken en ze verplichten om de diensten in onze naam uit te voeren (orderverwerking). Dergelijke dienstverleners kunnen aan CASIO gerelateerde ondernemingen of externe dienstverleners zijn. Daarbij respecteren we de geldende nationale en Europese privacywetgeving. De dienstverleners zijn onderhevig aan onze richtlijnen en moeten de contractuele beperkingen op vlak van de verwerking van persoonsgegevens naleven. Op voorhand bepalen we heel precies welke rechten en plichten onze dienstverleners moeten hebben op vlak van de verwerking van persoonsgegevens.

We kunnen persoonsgegevens delen met een derde, wanneer we dit moeten doen op basis van een wet of wettelijke procedure of om onze producten en diensten uit te voeren en te beheren. Bovendien kunnen we verplicht zijn om informatie aan een wetshandhavingsdienst of een andere autoriteit te geven. Indien het delen van gegevens voor de samenwerking en daarmee ook de beschikbaarstelling van diensten van CASIO aan u vereist is of als u uw toestemming geeft, hebben we eveneens het recht om uw persoonsgegevens te delen. Ook wanneer er bedrijfscontroles plaatsvinden, kan het delen van gegevens rechtmatig zijn.

II. Beheer en hosting van onze website

Onze website wordt in onze naam en in onze opdracht (art. 28 AVG) door een full-service-eCommerce-dienstverlener beheerd, die alle verwerkingen van persoonsgegevens in samenhang met het gebruik van onze website voor ons uitvoert. Deze verwerkingen vinden op de servers van een hosting-dienstverlener plaats, die de website in onze opdracht op het internet beschikbaar stelt. 
Beide dienstverleners zijn in Duitsland gevestigd.

Onze dienstverleners mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken in het kader van onze richtlijnen. Onze dienstverleners nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onze dienstverleners delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij de doorgifte voor de afwikkeling van de overeengekomen dienst noodzakelijk is of als onze dienstverleners dit moeten doen voor de naleving van een wet of een geldende en verplichte aanwijzing van een autoriteit. De daarvoor overgedragen gegevens worden tot het noodzakelijke minimum beperkt. 

C. Overzicht van onze verwerkingen

We verwerken gegevens voor de onderstaande activiteiten:

 • Als u iets bij ons koopt, verwerken we uw gegevens die voor de toelichting en uitvoering van een koopovereenkomst (‘uitvoering van de overeenkomst’) noodzakelijk zijn (details hierover bij punt D.); 
 • Bij het bezoeken van en surfen op onze website (‚website-gebruik‘) verwerken we gegevens van en op uw apparaat, die deels de identificatie van uw persoon mogelijk maken (details hierover bij punt E.);
 • Uiteindelijk verwerken we uw gegevens, als u met ons contact wil opnemen (‚communicatie‘), zich inschrijft op onze nieuwsbrief of een bericht naar ons stuurt (details hierover bij punt F.).

Wij voeren geen geautomatiseerde besluitvorming in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens via onze website uit.

D. Uitvoering van overeenkomsten

I. Algemene bepalingen voor de verwerking

In het kader van uw aankoop in onze online shop verzoeken we u om de volgende persoonsgegevens: 

 • Voornaam; 
 • Familienaam;  
 • Factuur-/leveradres; 
 • E-mailadres en
 • Bank- en creditcardgegevens. 

II. Omvang en doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens die we van u hebben opgevraagd, verwerken we voor de volgende doeleinden:

 • om u de ontvangst- en eventueel orderbevestiging met de wettelijk verplichte informatie alsook de statusmeldingen voor de verzending van de bestelde artikelen te mailen;
 • om uw betaling af te handelen;
 • om u de factuur voor een bestelling te sturen;
 • om u de bestelde artikelen te leveren en
 • om eventueel annuleringen, klachten en andere vragen na uw aankoop aan uw persoon en bestelling te kunnen toewijzen en uw verzoek te kunnen verwerken.

Als u onder ‚Mijn klantaccount - Nu registreren‘ vrijwillig een klantaccount hebt aangemaakt, verwerken we eveneens de beschikbaar gestelde persoonsgegevens om u als klant van CASIO voor toekomstige, potentiële bezoeken resp. aankopen in onze online shop te registreren. Daardoor moet u de vereiste gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst niet bij elke verdere bestelling opnieuw ingeven en kunt u reeds verrichte aankopen op elk moment in uw klantaccount bekijken. In uw klantaccount kunt u in dit geval na het aanmelden ook producten in onze online shop als favorieten bewaren om ze eventueel later te kopen.

De doorgave van uw gegevens is vrijwillig. Als u deze gegevens echter niet doorgeeft, kunnen we de hierboven vermelde activiteiten en dus uw bestelling niet uitvoeren. 

III. Gegevensoverdracht/Ontvangers

De ontvangers van uw gegevens zijn de technische beheerders en de hosting-dienstverleners van onze website (zie punt B. hierboven). Voor zover het voor de uitvoering van de overeenkomst vereist is, worden uw gegevens ook bij de ontvangst en verwerking van uw bestelling doorgegeven aan de ondernemingen die in onze opdracht werken. Deze zijn:

 • Transport-dienstverleners voor het verzenden, leveren of afhalen van artikelen;
 • De bankonderneming/kredietinstelling die belast is met de uitvoering van de betaling. 

Indien u als betaalmethode een van de PayPal-betaalmethoden kopen op rekening, automatische incasso/domiciliëring of creditcard hebt gekozen, is het voor de verdere afwikkeling van uw betaling en bij de betaalmethode kopen op rekening ook in het kader van de overdracht van onze betaalvordering aan Paypal vereist om de volgende persoonsgegevens aan PayPal (Europe) S.á.r.l. & Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, over te dragen:

 • Factuurnummer;
 • Factuurbedrag;
 • Naam en leveradres en
 • Naam en factuuradres.

IV. Opslagduur

Als u geen klantaccount aanmaakt, worden uw gegevens na de vervulling van een koopovereenkomst geblokkeerd, wat betekent dat ze slechts beperkt door ons worden verwerkt. Dit is enerzijds vereist voor het geval dat u binnen de wettelijke verjaartermijnen claims tegenover ons doet gelden, die we aan uw persoon en transactie moeten toewijzen. Anderzijds zijn we commercieel en fiscaal verplicht om de zakelijke documenten die uw gegevens kunnen bevatten, voor een termijn van maximum tien jaar te bewaren. Zodra deze doeleinden vervuld zijn en de termijnen verlopen zijn, worden uw gegevens door ons verwijderd of anoniem gemaakt.

Indien u vrijwillig een klantaccount bij ons hebt aangemaakt, verwerken we uw gegevens tot op het moment dat u het klantaccount door ons laat verwijderen.

V. Wettelijke basis voor de werking

De verwerking gebeurt omdat het vereist is voor de uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 punt b AVG).

Deels (verzending van een ontvangstbevestiging en meedelen van de verplichte informatie bij een verkoop op afstand) gebeurt ze ook voor de vervulling van een wettelijke verplichting die we moeten naleven (art. 6 lid 1 punt c AVG).

Als u een klantaccount hebt aangemaakt, verwerken we uw gegevens ook op basis van ons gerechtvaardigd belang in de verwerking (art. 6 lid 1 punt f AVG). Naar wens stellen we u ook graag  de informatie ter beschikking waarop onze belangenafweging gebaseerd is.

E. Gebruik van de website

Bij elk bezoek aan onze website verwerken we deels ook bepaalde persoonsgegevens van en op uw computer/apparaat. Deze verwerkingen kunnen in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

 • Registratie van uw bezoek/gebruik van functionele cookies (details hierover bij onderstaande I.)
 • Analyse van websitegebruik met Google Analytics (details hierover bij onderstaande II.)
 • Gebruik van tracking cookies voor gepersonaliseerde internetreclame (details hierover bij onderstaande III.)
 • Gebruik van zogenaamde ‚sociale plug-ins‘ voor de koppeling met sociale media (details hierover bij onderstaande IV.)

I. Registratie van uw bezoek/gebruik van functionele cookies

1. Algemeen voor de verwerking

Bij elk bezoek aan onze website en bij elke download van een bestand van onze website worden automatisch de volgende registratiegegevens door ons verwerkt:

 • IP-adres;
 • Datum en uur van het bezoek/download;
 • De opgeroepen pagina;
 • Eventueel de naam van het gedownloade bestand;
 • Het gebruikte browsertype;
 • Besturingssysteem van uw apparaat en 
 • De website, die u naar ons heeft geleid.

Bovendien gebruiken we voor het beheer van onze website functionele cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw computer/apparaat door ons worden opgeslagen. Enerzijds gaat het om zogenaamde sessie-cookies, die alleen voor de duur van uw bezoek aan onze website worden bewaard. Anderzijds gebruiken we permanente cookies. Deze blijven langer op uw computer/apparaat staan. Beide soorten cookies krijgen een typische alfanumerieke tekenvolgorde die het bij permanente cookies mogelijk maakt om u bij een volgend bezoek aan onze website opnieuw te kunnen herkennen. 

2. Omvang en doeleinden van de verwerking

We verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de identificatie en afweer van aanvallen op onze website;
 • voor de vaststelling of uw internetbrowser cookies ondersteunt;
 • om te verhinderen dat pop-ups meermaals aan u worden getoond;
 • om de door u gekozen taal op onze website weer te geven en
 • om u de versie van onze website voor het door u uitgekozen land van levering weer te geven.

3. Gegevensoverdracht/Ontvangers

De ontvangers van uw gegevens zijn de technische beheerders en de hosting-dienstverleners van onze website (zie punt C. hierboven).

4. Opslagduur

De gegevens worden voor de volgende termijnen opgeslagen:

 • registratiegegevens: tot de uitvoering van de doeleinden, maximaal drie maanden;
 • Sessie cookies: tot het verlaten van onze website (afsluiten van de webbrowser);
 • Permanente cookies: een jaar.

5. Wettelijke basis

De verwerking gebeurt op basis van ons belang in de functionaliteit en veiligheid van onze website. Bij dit gerechtvaardigd belang komen volgens onze belangenafweging geen overwegende belangen of grondrechten en vrijheden van betrokken personen in het gedrang (art. 6 lid 1 punt f AVG). Naar wens stellen we u ook graag de informatie ter beschikking waarop onze belangenafweging gebaseerd is.

6. Recht op bezwaar

U hebt het recht om op elk moment tegen deze verwerking bezwaar te maken op basis van redenen die op uw situatie van toepassing zijn. Wij zullen deze gegevens dan niet meer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende, beschermende redenen voor de verwerking kunnen voorleggen, die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het laten gelden, uitoefenen of verdedigen van claims. U kunt uw bezwaar via de hierboven in punt A. aangegeven contactgegevens bij ons indienen. Als alternatief kunt u via de instellingen van uw internetbrowser bepalen of en zo ja welke soorten cookies mogen worden opgeslagen. Voor zover u het gebruik van functionele cookies niet aanvaardt, kan dit tot beperkingen van de functionaliteit van onze website leiden.

II. Analyse websitegebruik met Google Analytics

1. Algemeen voor de verwerking

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (‘Google’). 

Google gebruikt cookies. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Daarbij wordt de volgende informatie verwerkt:

 • Browsertype
 • Besturingssysteem
 • Laatst bezochte website
 • Hostnaam van uw computer/apparaat (IP-adres, verkort)
 • Tijdstip van uw bezoek aan onze server

2. Omvang en doeleinden van de verwerking

In onze opdracht zal Google de via het cookie verzamelde informatie verwerken, om uw gebruik van onze website te analyseren om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere diensten aangaande het gebruik van de website en het internet voor ons te verrichten. We doen daarbij niet aan de verwerking van gegevens, op basis waarvan u zou kunnen worden geïdentificeerd. In het bijzonder ontvangt het geplaatste cookie geen gebruikers-ID (User-ID). Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen, verkorte IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

3. Gegevensoverdracht/Ontvangers

De door het cookie verzamelde informatie via uw gebruik van onze website wordt in principe aan een server van Google in de VS overgedragen en daar bewaard. Door de deactivering van de User-ID-functie en activering van de IP-anonimisering (verkorting van het IP-adres tot het laatste octet) kunnen de gegevens niet meer aan uw verbinding resp. computer/apparaat worden toegewezen. 

Google is aangesloten bij het zogenaamde . Op basis van een besluit van de Europese Commissie mogen persoonsgegevens aan gecertificeerde ondernemingen met een geschikt gegevensbeschermingsniveau worden overgedragen.

4. Opslagduur

De verwerkte gegevens worden voor een termijn van 14 maanden bewaard en vervolgens door Google verwijderd.

5. Wettelijke basis voor de verwerking

De verwerking gebeurt op basis van ons belang in de statistische analyse van het gebruik en de daaruit afgeleide efficiëntie van onze website. Bij dit gerechtvaardigd belang komen volgens onze belangenafweging geen overwegende belangen of grondrechten en vrijheden van betrokken personen in het gedrang (art. 6 lid 1 punt f AVG). Naar wens stellen we u ook graag de informatie ter beschikking waarop onze belangenafweging gebaseerd is.

6.  Recht op bezwaar

U hebt het recht om op elk moment tegen deze verwerking bezwaar te maken op basis van redenen die op uw situatie van toepassing zijn. Wij zullen deze gegevens dan niet meer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende, beschermende redenen voor de verwerking kunnen voorleggen, die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het laten gelden, uitoefenen of verdedigen van claims. U kunt de registratie van de door het cookie verzamelde en op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens alsook hun verwerking door Google verhinderen, als u de schuifregelaar voor de analyse van uw websitegebruik in de cookie-banner die bij het oproepen van onze website verschijnt of bovenaan deze pagina van rechts (groen) naar links (grijs) schuift of als u via de volgende link de beschikbare browser-plug-in downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. U hebt ook de mogelijkheid om het plaatsen van cookies in de instellingen van uw browser te verhinderen. Voor zover u het gebruik van functionele cookies niet aanvaardt, kan dit tot beperkingen van de functionaliteit van onze website leiden.

III. Gebruik van tracking-technologieën voor op interesses gebaseerde internetreclame

1. Algemene informatie over gegevensverwerking

Wanneer u ons bij het oproepen van onze website overeenkomstig toestemming hebt gegeven, gebruiken wij tracking-technologieën zoals cookies of webpixels van derden voor op interesses gebaseerde internetreclame.

'Tracking cookies' zijn tekstbestanden die op uw computer/eindapparaat worden opgeslagen. 'Tracking pixels' zijn kleine afbeeldingen in de header van onze website. Beide technologieën maken herkenning van uw browser mogelijk, evt. ook van meerdere apparaten op onze website en andere websites. Wij maken gebruik van de volgende tracking-technologieën van de volgende externe aanbieders, waarmee de volgende informatie wordt verwerkt:

Google Ads & Remarketing van Google Ireland Limited (Google):

 • browsertype;
 • besturingssysteem;
 • voorkeurstaal;
 • bezoek aan onze website inclusief datum en tijd;
 • acties op onze website nadat op een van onze reclameadvertenties op websites van derden is geklikt;
 • laatste Google-zoekopdracht inclusief datum en tijd;
 • hostnaam van uw computer/eindapparaat (IP-adres, ingekort);
 • alfanumerieke herkenning (user-ID);

Facebook-Custom-Audience-pixel van Facebook Ireland Ltd. of Facebook Inc. (Facebook):

 • browsertype;
 • besturingssysteem;
 • voorkeurstaal;
 • bezochte websites inclusief datum en tijd;
 • hostnaam van uw computer/eindapparaat (IP-adres);
 • alfanumerieke herkenning (user-ID);

Adform van Adform A/S, Wildersgade 10B, 1e sal. 1408 Kopenhagen, Denemarken (Adform):

 • browsertype en -instellingen;
 • besturingssysteem;
 • cookie-ID's en andere reeds aan uw computer/eindapparaat toegewezen aanduidingen;
 • mobile ad-ID, voor zover niet gedeactiveerd;
 • hostnaam van uw computer/eindapparaat (IP-adres);
 • Informatie over soort en tijd van uw interacties en activiteiten op andere websites en in mobiele apps, inclusief de bezochte internetadressen en in zoekmachines ingevoerde zoektermen;
 • uit het ingekorte IP-adres of de ingekorte GPS-coördinaten afgeleide informatie over uw globale geografische locatie (stad, regio, postcode).

Criteo retargeting door Criteo GmbH, Gewürzmühlstr. 11, 80538 München, Duitsland (Criteo):

 • Identificatiecode van het Criteo-cookie dat wij aan uw webbrowser hebben toegewezen;
 • Reclame-ID van uw smartphone; 
 • Indien van toepassing, de cookie-ID van het uitwisselingsplatform;
 • Technische informatie over het apparaat dat u gebruikt;
 • De user agent string van uw browser, een reeks tekens die uw browser naar de server van de website stuurt die u bezoekt om informatie te verstrekken over het type apparaat dat u gebruikt (smartphone, computer, enz.) en het besturingssysteem van uw apparaat (versie, taal, systeemdatum en -tijd, enz.);
 • Gebruik van een ad blocker; 
 • Hostnaam van uw computer/eindapparaat (IP-adres, afgekort);
 • Informatie over uw gebruik van onze website (producten die u hebt bekeken, aan uw winkelwagentje hebt toegevoegd of hebt gekocht).

Uw toestemming wordt door ons in een logfile vastgelegd. Daarbij wordt de volgende informatie verwerkt:

 • hostnaam van uw computer/eindapparaat (IP-adres);
 • toestemmingstekst;
 • activering van de 'Akkoord'-schuifregelaar;
 • datum en tijd van de toestemming (tijdstempel).

2. Omvang en doeleinden van de verwerking

Trackingtechnologieën van Google, Facebook, Criteo en Adform worden door ons gebruikt om uw browser aan de hand van de hierboven onder 1. genoemde vastgelegde gegevens in geval van Google, Criteo en Adform op andere websites of in het geval van Facebook op Facebook te herkennen, en u daar advertenties van ons te presenteren die zijn afgestemd op uw vermoedelijke interesses. Uw vermoedelijke interesses worden uit een pseudoniemprofiel afgeleid. Het pseudoniemprofiel wordt ontwikkeld op basis van de informatie die met behulp van de desbetreffende cookies/pixels over uw internetgedrag worden verzameld. Als u bijvoorbeeld op onze site interesse hebt getoond voor bepaalde producten, kunnen wij u onze producten van dit type ook op aangesloten websites presenteren, via het gebruik van de genoemde cookies van derden. Hierbij hebben we mede als doel om vervelende reclames te voorkomen, omdat ze ongeschikt zijn en niet zijn aangepast aan uw interessen.

Het gebruik van tracking-technologieën van Google over meerdere apparaten vindt alleen plaats indien u over een Google-account beschikt en daarin 'gepersonaliseerde reclame' hebt geactiveerd. De categorieën waarin op uw interesses afgestemde reclame in het Google-display-netwerk wordt getoond, kunt u terugvinden bij de betreffende advertentie onder het klikbare i-icoontje of op de Google-pagina 'Waarom zie ik deze reclame?'. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Google-reclameproducten vindt u bovendien hier.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Criteo vindt u hier.

Uw toestemming wordt geregistreerd, zodat wij dit kunnen aantonen.

3. Gegevensoverdracht/-ontvanger

Ontvangers van de gegevens zijn: Google Ireland Limited en het aan haar gelieerde Google LLC in de VS, Facebook in Ierland (als u ons bezoekt vanuit een EU-land) of Facebook in de VS (als u ons bezoekt vanuit de rest van de wereld), Adform in Denemarken, en Criteo GmbH in München, Duitsland.

4. Duur van de opslag

De duur van de betreffende cookie-opslag en daarmee de verwerking van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden kunt u bekijken in de beveiligingsinstellingen van uw browser. Voor Google Remarketing bedraagt de duur maximaal 14 maanden, voor Google Ads 90 dagen en voor Adform maximaal 13 maanden, voor  en Criteo maximaal 13 maanden. De protocolgegevens over uw toestemming worden tot herroeping door ons opgeslagen en vervolgens voor de duur van de verjaringstermijn van uw vorderingen (drie jaar), plus een veiligheidstoeslag voor gerechtelijke betekeningen van een maand — in totaal dus 37 maanden — bij ons bewaard.

5. Wettelijke basis voor de verwerking

De verwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (Artikel 6 lid 1a, AVG).

6. Herroepingsrecht

Uw toestemming voor het gebruik van tracking-technologieën voor op interesses gebaseerde reclame geldt tot het moment van herroeping, die u op elk moment voor de toekomst geldend kunt maken. Wanneer u tracking voor reclamedoeleinden in zijn geheel wilt uitschakelen, schuift u in de cookie-instellingen bovenin het scherm de schuifregelaar voor marketing naar links. U kunt het gebruik van tracking-cookies voor op interesses gebaseerde reclame alleen uitschakelen voor het Google Display-netwerk door in de Google-instellingen de schuifregelaar voor 'gepersonaliseerde reclame op het web' en/of voor 'Advertenties personaliseren in Google-zoekopdrachten' van links naar rechts te schuiven. Hoe u advertenties of losse adverteerders afzonderlijk kunt blokkeren, leest u hier. U kunt het gebruik van alleen Facebook-pixels stoppen door te klikken op deze link. U vindt de opt-out link om Adform tracking afzonderlijk te deactiveren hier en om Criteo te deactiveren hier.De opt-out-link voor het afzonderlijk uitschakelen van Adform-tracking vindt u hier. U kunt zelf ook in uw browserinstellingen aangeven of tracking-cookies mogen worden opgeslagen, door bijvoorbeeld tracking op alle websites te weigeren.

IV. Gebruik van sociale plug-ins van Facebook en Instagram 

We gebruiken op onze website zogenaamde Sociale Plug-ins (‘Plug-ins’) van de sociale netwerken Facebook, Google+, Pinterest en Twitter.
Om de bescherming van uw gegevens te garanderen, zijn de plug-ins niet rechtstreeks maar wel alleen via het gebruik van een HTML-link (zogenaamde ‘Shariff-oplossing’ van c‘t) in de webpagina geïntegreerd. Hierdoor wordt gegarandeerd dat bij het oproepen van onze webpagina, die dergelijke plug-ins bevat, geen verbinding met de servers van de aanbieder van het betreffende sociale  netwerk wordt gemaakt. Als u op een van de buttons klikt, wordt een nieuw venster in uw browser geopend en wordt de webpagina van het betreffende sociale netwerk opgeroepen, waarop u (eventueel na ingave van uw log-in gegevens) bv. de like- of share-button kunt gebruiken.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere gegevensverwerking door de aanbieders alsook uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u lezen in de privacyverklaring van de aanbieders.

Privacybeleid van:
Facebook
Google+
Pinterest
Twitter

V. Integratie van YouTube-video‘s

1. Algemene informatie over de gegevensverwerking

We hebben YouTube-video‘s in onze website geïntegreerd, die op het platform YouTube.com van YouTube LLC (YouTube) worden bewaard en via onze website rechtstreeks kunnen worden bekeken.

2. Omvang en doel van de gegevensverwerking

De video‘s zijn in de ‚uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’ geïntegreerd. Dat betekent dat uw persoonsgegevens niet aan YouTube worden overgedragen, voor zover u de video’s niet start. Als u de video’s afspeelt, worden de volgende gegevens opgeslagen: 

 • Hostnaam van uw computer/apparaat (IP-adres); 
 • Datum en uur van het oproepen/downloaden;
 • De opgevraagde webpagina met de geïntegreerde YouTube-video;
 • Eventueel de naam van het gedownloade bestand;
 • Gebruikte browsertype;
 • Besturingssysteem van uw apparaat; 
 • De website, die u naar ons heeft geleid.

Als u een Google-gebruikersaccount hebt en u bent ingelogd, kunnen verdere persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit gebeurt op basis van de overeenkomst tussen u en Google.  
Meer informatie over de omvang en de doeleinden van de gegevensverwerking door YouTube vindt u hier.  

3. Gegevensoverdracht/Ontvangers

Uw gegevens worden aan YouTube overgedragen. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google LLC (Google) in de VS.

4. Opslagduur

De verwerkte gegevens worden door YouTube/Google tot op het moment dat de doeleinden gerealiseerd zijn opgeslagen en vervolgens verwijderd. Verdere informatie over de opslag van gegevens door YouTube vindt u in de Privacyverklaring van Google LLC.

5. Wettelijke basis voor de verwerking

De gegevensverwerking gebeurt op basis van ons belang om de aantrekkelijkheid van onze website te verhogen door de integratie van YouTube-video’s. Bij dit gerechtvaardigd belang komen volgens onze belangenafweging geen overwegende belangen of grondrechten en vrijheden van betrokken personen in het gedrang (art. 6 lid 1 punt f AVG). Naar wens stellen we u ook graag de informatie ter beschikking waarop onze belangenafweging gebaseerd is.

6. Recht op bezwaar

U hebt het recht om op elk moment tegen deze verwerking bezwaar te maken op basis van redenen die op uw situatie van toepassing zijn. Wij zullen deze gegevens dan niet meer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende, beschermende redenen voor de verwerking kunnen voorleggen, die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het laten gelden, uitoefenen of verdedigen van claims. U kunt uw bezwaar via de hierboven in punt A. aangegeven contactgegevens bij ons indienen.

VI. Integratie van de SEMKNOX-productzoekfunctie

1. Algemene informatie over de gegevensverwerking

Ter ondersteuning van de productzoekfunctie op deze website maken wij gebruik van een service van SEMKNOX GmbH, Webergasse 1, 01067 Dresden, Duitsland, die het ons mogelijk maakt passende productresultaten te tonen voor de door u in het zoekveld ingevoerde zoektermen. SEMKNOX maakt hiervoor gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer/eindapparaat worden geplaatst en die een succesvolle uitvoering van de zoekfunctie door u mogelijk maken. Bij gebruik van de productzoekfunctie worden dan de volgende gegevens verwerkt:

 • uw IP-adres;
 • de inhoud van uw zoekopdracht,;
 • de sessie-ID;
 • de query-ID

2. Omvang en doel van de gegevensverwerking

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de zoekfunctie, concreet dus de inhoud van uw zoekopdracht en de toegekende sessie-ID, worden door SEMKNOX in opdracht van ons verwerkt, om uw zoekopdracht te beantwoorden. De query-ID (vraag-ID) die hierbij als laatste door de SEMKNOX zoekservice werd toegekend, wordt dan in het aangemaakte cookie opgeslagen. Het bij de doorgifte van deze gegevens eveneens doorgegeven IP-adres wordt door SEMKNOX uitsluitend verwerkt in verband met de gegevensbeveiliging.

3. Gegevensdoorgifte/ontvanger

De ontvanger van de gegevens is SEMKNOX GmbH, Webergasse 1, 01067 Dresden, Duitsland.

4. Opslagperiode

Het evt. geplaatste SEMKNOX cookie bevat de toegewezen query-ID en blijft 24 uur opgeslagen. Het doorgegeven IP-adres wordt na 30 dagen door SEMKNOX gewist. De inhoud van de zoekopdracht wordt door SEMKNOX echter blijvend opgeslagen, evenwel zonder koppeling aan uw persoon. De sessie-ID wordt door SEMKNOX opgeslagen tot het doel is bereikt, en vervolgens gewist.

5. Wettelijke basis van de verwerking

De gegevensverwerking wordt verricht op basis van ons belang bij een op de behoeften afgestemde weergave van onze website. Dit gerechtvaardigde belang is volgens onze afweging niet in tegenspraak met zwaarder wegende belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkenen (artikel 6, lid 1, punt f) AVG). Desgewenst stellen wij u meer informatie over onze belangenafweging ter beschikking

6.Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen deze verwerking. Wij zullen deze gegevens dan niet meer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende te beschermen gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met het claimen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. U kunt uw bezwaar bij ons indienen via de hierboven onder punt A. opgegeven contactgegevens. Daarnaast hebt u ook de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te verhinderen via de instellingen van uw browser. Indien u het gebruik van functionele cookies niet aanvaardt, kan dit tot beperkingen in de functionaliteit van onze website leiden

VII. Gebruik van Google reCAPTCHA

1. Algemene informatie over gegevensverwerking

In het kader van contactformulieren op onze website gebruiken wij de dienst reCAPTCHA van Google Ireland Ltd. (Google). Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:

 • browsertype en -instellingen;
 • besturingssysteem;
 • bezoek aan de website met het formulier, inclusief datum en tijd;
 • hostnaam van uw computer/eindapparaat (IP-adres, ingekort);
 • muisbewegingen en -klikken bij het voltooien van de reCAPTCHA-taken.

2. Omvang en doeleinden van de verwerking

De dienst wordt door ons gebruikt om aan de hand van de bovengenoemde verzamelde gegevens en de eventueel aangebrachte beeldherkenningstaken zeker te kunnen zijn dat de gegevens door een natuurlijk persoon in het formulier zijn ingevoerd en niet door een bot.

Meer informatie over de omvang van de gegevensverwerking en over gegevensbescherming bij het gebruik van Google-producten vindt u hier.

3. Gegevensoverdracht/-ontvanger

Ontvanger van de gegevens is Google Ireland Limited en het hiermee verbonden bedrijf Google LLC in de Verenigde Staten.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden opgeslagen totdat het doel is bereikt en vervolgens gewist.

5. Wettelijke basis van de verwerking

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van ons belang bij de veiligheid van onze website en de uitsluiting van geautomatiseerde invoer van valse gegevens. Dit gerechtvaardigd belang is naar onze mening niet in strijd met het belang of de fundamentele rechten of vrijheden van de betreffende personen (Artikel 6, lid 1f, AVG). Desgewenst stellen wij u meer informatie over onze belangenafweging ter beschikking.

6. Recht van bezwaar

U hebt het recht om vanwege redenen die uit uw bijzondere situatie ontstaan, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking. Wij zullen deze gegevens dan niet meer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende redenen voor de verwerking kunnen overleggen, die wij moeten beschermen en die uw interesses, rechten en vrijheden betreffen, of indien de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen. U kunt bij ons bezwaar maken via de hierboven onder A. vermelde contactgegevens.

VIIII. Squarelovin

Deze CASIO-website maakt gebruik van Squarelovin, een Marketing Suite, die oplossingen biedt voor Instagram Analytics, Social Commerce en visuele marketing. CASIO maakt daarbij gebruik van de service voor het integreren van door gebruikers van sociale media gegenereerde inhoud (zgn. „User Generated Content“).

Het integreren van de User Generated Content op onze CASIO-website loopt via de servers van de serviceprovider. De integratie van de dienst Squarelovin betekent niet dat gegevens van bezoekers van onze CASIO-website aan sociale-mediaplatforms worden doorgegeven. 

Verder kan CASIO in beperkte mate met behulp van deze dienst volgen hoe bezoekers van deze CASIO-website met de User Generated Content interageren en wat ze op onze CASIO-website doen (bijv. of ze een product kopen).

CASIO kan eventueel andere ondernemingen, die tot de CASIO-groep behoren, toegang verlenen tot analysegegevens. Deze toegang is noodzakelijk voor de betreffende bedrijven om te kunnen volgen of de integratie van User Generated Content een positief effect heeft op het afzetresultaat in het betreffende land. 

Verwerkende onderneming
Anchor Media GmbH
Budapester Straße 45, 20359 Hamburg, Bondsrepubliek Duitsland

Verwerkingsdoeleinden van de gegevens
•    Analyse van het marketingresultaat
•    Evaluatie van de website-activiteiten
•    Conversion Tracking

Gebruikte technologieën
•    Cookies
•    Vingerafdruk van het apparaat

Verzamelde gegevens
•    IP-adres
•    User Agent van de gebruiker
•    Taal van de geladen stream
•    ID van de stream
•    ID van het product
•    Klikgedrag 
•    Checkout Price 
•    Informatie of er een aankoop is verricht
Rechtsgrondslag
•    § 25 lid 1 TTDSG (Duitse privacywet voor telecommunicatie en telemedia)
•    Art. 6, lid 1, zin 1, letter a DSGVO (Duitse equivalent AVG)
•    Art. 6 lid 1 zin 1 letter f DSGVO (bekendmaking van de gegevens aan andere bedrijven van de CASIO-groep)

Verwerkingslocatie
Europese Unie

Bewaarduur
Wij zullen uw gegevens slechts verwerken zolang als nodig is voor het doel van de gegevensverzameling (in dit geval het opstellen van statistieken en de analyse daarvan).

Ontvanger van de gegevens
•    Anchor Media GmbH
•    Tot de CASIO-groep behorende bedrijven, die zijn ingedeeld in de regio Europa https://world.casio.com/corporate/group/
•    Casio Computer Co., Ltd. (Japan)
•    Yamagata Casio Co., Ltd. (Japan)
•    Casio Electronic Manufacturing Co., Ltd. (Japan)
 
Gegevensbeschermingsfunctionaris van de firma die de gegevens verwerkt
Hieronder vindt u het e-mailadres van de gegevensbeschermingsfunctionaris van de onderneming die de gegevens verwerkt.
privacy@squarelovin.com 

Doorgeven aan derde landen
Geen

Klik hier om de privacybepalingen van de gegevensverwerker te lezen 
https://squarelovin.com/de/privacy 


Klik hier om op alle domeinen van de onderneming die de gegevens verwerkt bezwaar te maken

Geen opt-out link (instelling mogelijk via de cookie-banner)
 

F. Communicatie met u

I. Nieuwsbrief

1. Algemene info voor de verwerking

U kunt zich vrijwillig op onze website op onze e-mailnieuwsbrief inschrijven door uw persoonlijke gegevens inclusief uw e-mailadres in de invoervelden in te geven en vervolgens op de ‚Gegevens verzenden’ button te klikken. De invoer van uw gegevens is vrijwillig. Als u deze gegevens echter niet doorgeeft, kunnen wij u de informatie niet ter beschikking stellen.

Het abonnement op de nieuwsbrief en het gebruik van uw daarvoor vereiste gegevens worden pas werkzaam wanneer u het bevestigt door te klikken op de link in de e-mail die we versturen naar het door u opgegeven e-mailadres (zogenaamde dubbele opt-in procedure). 

De verstrekking van uw toestemming registreren we in een logbestand. Daarbij wordt de volgende informatie verwerkt:

 • Opgegeven e-mailadres;
 • Toestemmingstekst;
 • Klik op de ‚Gegevens verzenden‘ button en
 • Datum en uur waarop de toestemming is verleend (tijdstempel).

2. Omvang en doeleinden van de verwerking

We verwerken de gegevens die u vrijwillig doorgeeft bij uw inschrijving op de nieuwsbrief, om u op onregelmatige tijdstippen met onze e-mailnieuwsbrief volgens uw toestemming persoonlijk en op basis van uw interesses te informeren:

 • Aanspreking;
 • Voornaam;
 • Familienaam;
 • Uw land;
 • Ingegeven e-mailadres en
 • Aangekruiste Casio-producten waarvoor u in het bijzonder interesse hebt.

Uw toestemming wordt geregistreerd zodat we deze kunnen voorleggen.

3. Gegevensoverdracht/Ontvangers

De ontvangers van uw gegevens zijn de technische beheerders en de hosting-dienstverleners van onze website (zie punt B. hierboven).

4. Opslagduur

Uw e-mailadres en de registratie bewaren we totdat u zich voor de nieuwsbrief uitschrijft. 
De registratiegegevens worden vervolgens bewaard tot op het moment van de verjaring van uw claim (drie jaar) plus een extra maand voor wettelijke kennisgeving. We bewaren uw gegevens dus in totaal 37 maanden.

5. Wettelijke basis voor de verwerking

De verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG).

6. Recht op herroeping

Uw toestemming voor de nieuwsbrief geldt tot op het moment van uw herroeping, die u op elk moment met effect voor de toekomst kunt verklaren, dus tot op het moment dat u ons hierover inlicht via de hierboven in punt A. aangegeven contactgegevens of op de uitschrijvingslink klikt, die u onderaan elke nieuwsbrief vindt.

II. Contactopname via e-mail, brief of telefoon

1. Algemene info over de verwerking

U kunt via de hierboven in punt A. aangegeven contactgegevens contact met ons opnemen. Daarbij verwerken we de gegevens, die u in uw bericht aan ons meedeelt, dus uw concreet verzoek en bij vragen per e-mail uw e-mailadres, bij brieven uw postadres en bij oproepen uw telefoonnummer. 

2. Omvang en doeleinden van de verwerking

We verwerken uw persoonsgegevens om uw aanvraag te verwerken en met u contact te kunnen opnemen voor het beantwoorden van uw vraag.

3. Gegevensoverdracht/Ontvangers

De ontvangers van uw gegevens zijn de technische beheerders en de hosting-dienstverleners van onze website (zie punt B. hierboven).

4. Opslagduur

We bewaren uw gegevens totdat we uw aanvraag hebben beantwoord.  

5. Wettelijke basis voor de verwerking

De verwerking gebeurt op de rechtsbasis voor de uitvoering van precontractuele maatregelen  resp. voor de uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 punt b AVG). Voor zover het niet om precontractuele of contractuele kwesties gaat, ligt de wettelijke basis voor ons gerechtvaardigd belang in de verwerking van uw aanvraag. We gaan ervan uit dat geen overwegende belangen of grondrechten en vrijheden van u in het gedrang komen (art. 6 lid 1 punt f AVG). Naar wens stellen we u ook graag de informatie ter beschikking waarop onze belangenafweging gebaseerd is.  

6. Recht op herroeping

U hebt het recht om op elk moment tegen deze verwerking bezwaar te maken op basis van redenen die op uw situatie van toepassing zijn. Wij zullen deze gegevens dan niet meer voor deze doeleinden verwerken en uw aanvraag eventueel niet meer beantwoorden. U kunt uw bezwaar via de hierboven in punt A. aangegeven contactgegevens bij ons indienen.

III. Artikelbeoordeling

1. Algemene informatie over de gegevensverwerking

U kunt ons uw mening over de afzonderlijke artikelen in onze online shop via de link ‘Nu beoordelen!’ meedelen. Daarbij worden de volgende gegevens door ons verwerkt:

 • Aantal sterren die u aan het artikel geeft;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw commentaar.

2. Omvang en doeleinden van de verwerking

We verwerken uw gegevens om uw beoordeling op onze website weer te geven. Uw e-mailadres verwerken we om zeker te stellen dat de beoordeling echt is en dus van een mens afkomstig is en niet van een computerprogramma (bot).

3. Gegevensoverdracht/Ontvangers

De ontvangers van uw gegevens zijn de technische beheerders en de hosting-dienstverleners van onze website (zie punt C. hierboven).

4. Opslagduur

Uw beoordeling blijft in de online shop voor onbepaalde tijd bewaard. Uw e-mailadres wordt na twee maanden anoniem gemaakt.

5. Wettelijke basis van de verwerking

De gegevensverwerking gebeurt op basis van onze interesse om de aantrekkelijkheid van onze productweergave te verbeteren door de aanvulling van klantervaringen. Bij dit gerechtvaardigd belang komen geen overwegende belangen of grondrechten en vrijheden van u in het gedrang (art. 6 lid 1 punt f AVG). Naar wens stellen we u ook graag de informatie ter beschikking waarop onze belangenafweging gebaseerd is.

6. Recht op herroeping

U hebt het recht om op elk moment tegen deze verwerking bezwaar te maken op basis van redenen die op uw situatie van toepassing zijn. Wij zullen deze gegevens dan niet meer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende, beschermende redenen voor de verwerking kunnen voorleggen, die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het laten gelden, uitoefenen of verdedigen van claims. U kunt uw bezwaar via de hierboven in punt A. aangegeven contactgegevens bij ons indienen.

IV. Verwittigingsdienst ‚Artikelbeschikbaarheid‘

1. Algemene informatie over de gegevensverwerking

Indien een artikel in onze online shop tijdelijk niet op voorraad is, kunt u via de verwittigingsdienst een e-mailadres achterlaten naar waar we een automatische verwittigingse-mail kunnen sturen zodra het betreffende artikel opnieuw op voorraad is. Bij het gebruik van de verwittigingsfunctie worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Uw e-mailadres en
 • Het betreffende artikel.

De invoer van uw gegevens is vrijwillig. Indien u deze gegevens echter niet doorgeeft, kunnen wij de verwittigingsfunctie niet ter beschikking stellen.

2. Omvang en doeleinden van de verwerking

We verwerken uw persoonsgegevens om uw aanvraag te verwerken en voor dit doel met u contact op te nemen.

3. Gegevensoverdracht/Ontvangers

De ontvangers van uw gegevens zijn de technische beheerders en de hosting-dienstverleners van onze website (zie punt B. hierboven).

4. Opslagduur

Uw aan ons meegedeelde gegevens bewaren we totdat we uw vraag hebben beantwoord. Indien het betreffende artikel binnen zes maanden niet opnieuw beschikbaar is, worden uw gegevens automatisch verwijderd en ontvangt u geen verwittiging. 

5. Wettelijke basis voor de verwerking

De verwerking gebeurt op de rechtsbasis voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (art. 6 lid 1 punt b AVG). Voor zover het niet om een precontractuele kwestie gaat, ligt de wettelijke basis voor ons gerechtvaardigd belang in de verwerking van uw aanvraag. We gaan ervan uit dat geen overwegende belangen of grondrechten en vrijheden van u in het gedrang komen (art. 6 lid 1 punt f AVG). Naar wens stellen we u ook graag de informatie ter beschikking waarop onze belangenafweging gebaseerd is.  

6. Recht op herroeping

U hebt het recht om op elk moment tegen deze verwerking bezwaar te maken op basis van redenen die op uw situatie van toepassing zijn. Wij zullen deze gegevens dan niet meer voor deze doeleinden verwerken en uw aanvraag eventueel niet meer beantwoorden. U kunt uw bezwaar via de hierboven in punt A. aangegeven contactgegevens bij ons indienen.

G. Uw rechten

Voor zover we uw persoonsgegevens verwerken, bent u de ‘betrokken persoon’ in de zin van de AVG. Als betrokken persoon kunt u zo nodig de volgende rechten tegenover CASIO laten gelden. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in punt A.

I. Recht op informatie over de verwerking 

U kunt desgewenst informatie van ons verlangen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Indien dit het geval is, hebt u het recht om informatie over de omvang van de verwerking te verlangen. Uw recht op informatie betekent onder andere dat u informatie kunt krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven. U hebt bovendien het recht om een kopie van de persoonsgegevens te ontvangen die voor de verwerking worden gebruikt. Dit recht is echter niet onbeperkt, want de rechten van andere personen kunnen uw recht op ontvangst van een kopie beperken. 

Het recht op informatie wordt door art. 34 van het Burgerlijk wetboek van Duitsland (BDSG) beperkt, bv. als de gegevens (i) alleen worden bewaard omdat ze op basis van de wettelijke of statutaire bewaartermijnen niet verwijderd mogen worden, of (ii) uitsluitend dienen voor gegevensveiligheid of controle op privacybescherming en als de verstrekking van informatie voor onevenredige kosten zou zorgen en ook als een verwerking voor andere doeleinden door geschikte technische en organisatorische maatregelen is uitgesloten.

II. Recht op rectificatie 

U kunt ook uw recht op rectificatie van uw persoonsgegevens tegenover CASIO laten gelden, voor zover de betreffende, verwerkte persoonsgegevens niet juist zijn. Rekening houdend met de doeleinden voor de verwerking hebt u het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verlangen, ook met behulp van een aanvullende verklaring.

III. Recht op beperking van de verwerking

Als de voorwaarden hiervoor van toepassing zijn, kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verlangen. In dit geval worden de overeenkomende gegevens gemarkeerd en door ons alleen voor bepaalde doeleinden verwerkt.

IV. Recht op wissing (Recht op vergetelheid)

U kunt van CASIO verlangen dat uw persoonsgegevens meteen worden verwijderd voor zover aan de vereisten hiervoor is voldaan. Het recht op wissing bestaat bv. volgens art. 35 van het Burgerlijk Wetboek van Duitsland (BDSG) niet, wanneer een wissing in het geval van een niet-geautomatsieerde verwerking wegens de bijzondere soort van opslag niet of alleen met een onevenredig hoge kost mogelijk is en het belang van de betrokken persoon voor de wissing als gering wordt beschouwd. In dit geval worden uw gegevens beperkt verwerkt in plaats van verwijderd. De vermelde uitzondering wordt niet toegepast indien de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt.

V. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om uw persoonsgegevens die u aan CASIO ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder verhindering door CASIO, voor zover aan alle vereisten zijn voldaan.

VI. Recht op bezwaar

U hebt het recht om op elk moment tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 punten e of f AVG bezwaar te maken wegens redenen die op uw situatie van toepassing zijn. 

Naar aanleiding van uw herroeping is het mogelijk dat CASIO uw betreffenden persoonsgegevens niet meer verwerkt, tenzij CASIO dwingende beschermende redenen voor de verwerking kan voorleggen, die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor het laten gelden, uitoefenen of verdedigen van claims.

Voor het geval dat we uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebruiken, hebt u het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden. Over uw herroeping kunt u ons via de volgende contactgegevens informeren:

CASIO Europe GmbH
Casio-Platz 1
D-22848 Norderstedt
E-mail: info@casio.de

VII. Recht op herroeping van toestemmingsverklaring

Voor zover u een toestemmingsverklaring hebt ingediend, kunt u deze op elk moment met effect voor de toekomst herroepen. Door de herroeping van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de gegevensverwerking niet aangetast op basis van de toestemming tot op het moment van  de herroeping.

VIII. Recht om een klacht bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen

Bovendien hebt u het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermoedelijke inbreuk als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG. 

H. Gegevensveiligheid

De persoonsgegevens die we op onze website bij u opvragen, worden via een beveiligde SSL-verbinding (‚Secure-Socket-Layer‘) met een 256-bit-versleuteling aan ons overgedragen, zodat ze tegen onbevoegd gebruik beschermd zijn.

Bovendien nemen we verdere technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het verlies, de vernietiging en het misbruik van gegevens te vermijden. De toegang tot uw aangemaakt klantaccount is alleen mogelijk door uw persoonlijk wachtwoord in te geven. U kunt zelf bijdragen tot de bescherming van uw gegevens door een moeilijk te achterhalen wachtwoord te kiezen (bv. door de combinatie van letters, cijfers en tekens) en dit strikt geheim te houden.