Updating view. Even geduld aub...

werd met succes aan uw winkelmandje toegevoegd.

Verkoopprijs: € 0,00*

Ga naar het winkelmandje

Verklaring bescherming persoonsgegevens / Cookie settings


Cookie-instellingen

I am over 16 years old and agree that CASIO Europe GmbH uses cross-site third-party tracking technologies for interest-based Internet advertising. I can revoke my consent at any time with effect for the future by moving the slider to the left. Further details and setting possibilities see here .

We analyze the use of this website without Identifiability of your person. If you do not want a usage analysis, please move the slider to the left.

VERKLARING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Casio Europe GmbH (hierna ‚CASIO‘, ‚wij‘, ‚ons‘ en ‘onze’) zeer belangrijk. Bij een bezoek aan onze online shop verwerken we uw persoonsgegevens (alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon), voor zover dit op basis van wettelijke bepalingen is toegestaan of voor zover we daarvoor uw goedkeuring hebben ontvangen. Deze privacyverklaring geeft u hieronder de details over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Inhoud

A. Contactgegevens
B. Delen van gegevens met derden
C. Overzicht van onze verwerkingen
D. Uitvoering van overeenkomsten
E. Gebruik van de website
F. Communicatie met u
G. Uw rechten
H. Gegevensveiligheid

A. Contactgegevens

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke (CASIO)

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de privacywetgeving die op deze website van toepassing is, is de verwerkingsverantwoordelijke:

CASIO Europe GmbH
Casio-Platz 1
D-22848 Norderstedt
Tel.: + 49 (0)40 528 650
Fax: + 49 (0)40 528 651 00
E-mail: info@casio.de

II. Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

Elke betrokken persoon kan op elk moment met al zijn vragen en opmerkingen over gegevensbescherming ook rechtstreeks terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u bereiken via:

Functionaris voor gegevensbescherming
CASIO Europe GmbH
Casio-Platz 1
D-22848 Norderstedt

Tel.: + 49 (0)40 528 652 51
Fax: + 49 (0)40 528 655 35
E-mail: dataprotection@casio.de 

B. Delen van gegevens met derden

I. Grondbeginselen

We zullen uw persoonsgegevens alleen in het kader van de privacywetgeving met dienstverleners, zakenpartners, gerelateerde ondernemingen en andere derden delen.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met dienstverleners die in opdracht van ons werken en ze verplichten om de diensten in onze naam uit te voeren (orderverwerking). Dergelijke dienstverleners kunnen aan CASIO gerelateerde ondernemingen of externe dienstverleners zijn. Daarbij respecteren we de geldende nationale en Europese privacywetgeving. De dienstverleners zijn onderhevig aan onze richtlijnen en moeten de contractuele beperkingen op vlak van de verwerking van persoonsgegevens naleven. Op voorhand bepalen we heel precies welke rechten en plichten onze dienstverleners moeten hebben op vlak van de verwerking van persoonsgegevens.

We kunnen persoonsgegevens delen met een derde, wanneer we dit moeten doen op basis van een wet of wettelijke procedure of om onze producten en diensten uit te voeren en te beheren. Bovendien kunnen we verplicht zijn om informatie aan een wetshandhavingsdienst of een andere autoriteit te geven. Indien het delen van gegevens voor de samenwerking en daarmee ook de beschikbaarstelling van diensten van CASIO aan u vereist is of als u uw toestemming geeft, hebben we eveneens het recht om uw persoonsgegevens te delen. Ook wanneer er bedrijfscontroles plaatsvinden, kan het delen van gegevens rechtmatig zijn.

II. Beheer en hosting van onze website

Onze website wordt in onze naam en in onze opdracht (art. 28 AVG) door een full-service-eCommerce-dienstverlener beheerd, die alle verwerkingen van persoonsgegevens in samenhang met het gebruik van onze website voor ons uitvoert. Deze verwerkingen vinden op de servers van een hosting-dienstverlener plaats, die de website in onze opdracht op het internet beschikbaar stelt. 
Beide dienstverleners zijn in Duitsland gevestigd.

Onze dienstverleners mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken in het kader van onze richtlijnen. Onze dienstverleners nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onze dienstverleners delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij de doorgifte voor de afwikkeling van de overeengekomen dienst noodzakelijk is of als onze dienstverleners dit moeten doen voor de naleving van een wet of een geldende en verplichte aanwijzing van een autoriteit. De daarvoor overgedragen gegevens worden tot het noodzakelijke minimum beperkt. 

C. Overzicht van onze verwerkingen

We verwerken gegevens voor de onderstaande activiteiten:

 • Als u iets bij ons koopt, verwerken we uw gegevens die voor de toelichting en uitvoering van een koopovereenkomst (‘uitvoering van de overeenkomst’) noodzakelijk zijn (details hierover bij punt D.); 
 • Bij het bezoeken van en surfen op onze website (‚website-gebruik‘) verwerken we gegevens van en op uw apparaat, die deels de identificatie van uw persoon mogelijk maken (details hierover bij punt E.);
 • Uiteindelijk verwerken we uw gegevens, als u met ons contact wil opnemen (‚communicatie‘), zich inschrijft op onze nieuwsbrief of een bericht naar ons stuurt (details hierover bij punt F.).

Wij voeren geen geautomatiseerde besluitvorming in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens via onze website uit.

D. Uitvoering van overeenkomsten

I. Algemene bepalingen voor de verwerking

In het kader van uw aankoop in onze online shop verzoeken we u om de volgende persoonsgegevens: 

 • Voornaam; 
 • Familienaam;  
 • Factuur-/leveradres; 
 • E-mailadres en
 • Bank- en creditcardgegevens. 

II. Omvang en doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens die we van u hebben opgevraagd, verwerken we voor de volgende doeleinden:

 • om u de ontvangst- en eventueel orderbevestiging met de wettelijk verplichte informatie alsook de statusmeldingen voor de verzending van de bestelde artikelen te mailen;
 • om uw betaling af te handelen;
 • om u de factuur voor een bestelling te sturen;
 • om u de bestelde artikelen te leveren en
 • om eventueel annuleringen, klachten en andere vragen na uw aankoop aan uw persoon en bestelling te kunnen toewijzen en uw verzoek te kunnen verwerken.

Als u onder ‚Mijn klantaccount - Nu registreren‘ vrijwillig een klantaccount hebt aangemaakt, verwerken we eveneens de beschikbaar gestelde persoonsgegevens om u als klant van CASIO voor toekomstige, potentiële bezoeken resp. aankopen in onze online shop te registreren. Daardoor moet u de vereiste gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst niet bij elke verdere bestelling opnieuw ingeven en kunt u reeds verrichte aankopen op elk moment in uw klantaccount bekijken. In uw klantaccount kunt u in dit geval na het aanmelden ook producten in onze online shop als favorieten bewaren om ze eventueel later te kopen.

De doorgave van uw gegevens is vrijwillig. Als u deze gegevens echter niet doorgeeft, kunnen we de hierboven vermelde activiteiten en dus uw bestelling niet uitvoeren. 

III. Gegevensoverdracht/Ontvangers

De ontvangers van uw gegevens zijn de technische beheerders en de hosting-dienstverleners van onze website (zie punt B. hierboven). Voor zover het voor de uitvoering van de overeenkomst vereist is, worden uw gegevens ook bij de ontvangst en verwerking van uw bestelling doorgegeven aan de ondernemingen die in onze opdracht werken. Deze zijn:

 • Transport-dienstverleners voor het verzenden, leveren of afhalen van artikelen;
 • De bankonderneming/kredietinstelling die belast is met de uitvoering van de betaling. 

Indien u als betaalmethode een van de PayPal-betaalmethoden kopen op rekening, automatische incasso/domiciliëring of creditcard hebt gekozen, is het voor de verdere afwikkeling van uw betaling en bij de betaalmethode kopen op rekening ook in het kader van de overdracht van onze betaalvordering aan Paypal vereist om de volgende persoonsgegevens aan PayPal (Europe) S.á.r.l. & Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, over te dragen:

 • Factuurnummer;
 • Factuurbedrag;
 • Naam en leveradres en
 • Naam en factuuradres.

IV. Opslagduur

Als u geen klantaccount aanmaakt, worden uw gegevens na de vervulling van een koopovereenkomst geblokkeerd, wat betekent dat ze slechts beperkt door ons worden verwerkt. Dit is enerzijds vereist voor het geval dat u binnen de wettelijke verjaartermijnen claims tegenover ons doet gelden, die we aan uw persoon en transactie moeten toewijzen. Anderzijds zijn we commercieel en fiscaal verplicht om de zakelijke documenten die uw gegevens kunnen bevatten, voor een termijn van maximum tien jaar te bewaren. Zodra deze doeleinden vervuld zijn en de termijnen verlopen zijn, worden uw gegevens door ons verwijderd of anoniem gemaakt.

Indien u vrijwillig een klantaccount bij ons hebt aangemaakt, verwerken we uw gegevens tot op het moment dat u het klantaccount door ons laat verwijderen.

V. Wettelijke basis voor de werking

De verwerking gebeurt omdat het vereist is voor de uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 punt b AVG).

Deels (verzending van een ontvangstbevestiging en meedelen van de verplichte informatie bij een verkoop op afstand) gebeurt ze ook voor de vervulling van een wettelijke verplichting die we moeten naleven (art. 6 lid 1 punt c AVG).

Als u een klantaccount hebt aangemaakt, verwerken we uw gegevens ook op basis van ons gerechtvaardigd belang in de verwerking (art. 6 lid 1 punt f AVG). Naar wens stellen we u ook graag  de informatie ter beschikking waarop onze belangenafweging gebaseerd is.

E. Gebruik van de website

Bij elk bezoek aan onze website verwerken we deels ook bepaalde persoonsgegevens van en op uw computer/apparaat. Deze verwerkingen kunnen in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

 • Registratie van uw bezoek/gebruik van functionele cookies (details hierover bij onderstaande I.)
 • Analyse van websitegebruik met Google Analytics (details hierover bij onderstaande II.)
 • Gebruik van tracking cookies voor gepersonaliseerde internetreclame (details hierover bij onderstaande III.)
 • Gebruik van zogenaamde ‚sociale plug-ins‘ voor de koppeling met sociale media (details hierover bij onderstaande IV.) 

I. Registratie van uw bezoek/gebruik van functionele cookies

1. Algemeen voor de verwerking

Bij elk bezoek aan onze website en bij elke download van een bestand van onze website worden automatisch de volgende registratiegegevens door ons verwerkt:

 • IP-adres;
 • Datum en uur van het bezoek/download;
 • De opgeroepen pagina;
 • Eventueel de naam van het gedownloade bestand;
 • Het gebruikte browsertype;
 • Besturingssysteem van uw apparaat en 
 • De website, die u naar ons heeft geleid.

Bovendien gebruiken we voor het beheer van onze website functionele cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw computer/apparaat door ons worden opgeslagen. Enerzijds gaat het om zogenaamde sessie-cookies, die alleen voor de duur van uw bezoek aan onze website worden bewaard. Anderzijds gebruiken we permanente cookies. Deze blijven langer op uw computer/apparaat staan. Beide soorten cookies krijgen een typische alfanumerieke tekenvolgorde die het bij permanente cookies mogelijk maakt om u bij een volgend bezoek aan onze website opnieuw te kunnen herkennen. 

2. Omvang en doeleinden van de verwerking

We verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de identificatie en afweer van aanvallen op onze website;
 • voor de vaststelling of uw internetbrowser cookies ondersteunt;
 • om te verhinderen dat pop-ups meermaals aan u worden getoond;
 • om de door u gekozen taal op onze website weer te geven en
 • om u de versie van onze website voor het door u uitgekozen land van levering weer te geven.

3. Gegevensoverdracht/Ontvangers

De ontvangers van uw gegevens zijn de technische beheerders en de hosting-dienstverleners van onze website (zie punt C. hierboven).

4. Opslagduur

De gegevens worden voor de volgende termijnen opgeslagen:

 • registratiegegevens: tot de uitvoering van de doeleinden, maximaal drie maanden;
 • Sessie cookies: tot het verlaten van onze website (afsluiten van de webbrowser);
 • Permanente cookies: een jaar.

5. Wettelijke basis

De verwerking gebeurt op basis van ons belang in de functionaliteit en veiligheid van onze website. Bij dit gerechtvaardigd belang komen volgens onze belangenafweging geen overwegende belangen of grondrechten en vrijheden van betrokken personen in het gedrang (art. 6 lid 1 punt f AVG). Naar wens stellen we u ook graag de informatie ter beschikking waarop onze belangenafweging gebaseerd is.

6. Recht op bezwaar

U hebt het recht om op elk moment tegen deze verwerking bezwaar te maken op basis van redenen die op uw situatie van toepassing zijn. Wij zullen deze gegevens dan niet meer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende, beschermende redenen voor de verwerking kunnen voorleggen, die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het laten gelden, uitoefenen of verdedigen van claims. U kunt uw bezwaar via de hierboven in punt A. aangegeven contactgegevens bij ons indienen. Als alternatief kunt u via de instellingen van uw internetbrowser bepalen of en zo ja welke soorten cookies mogen worden opgeslagen. Voor zover u het gebruik van functionele cookies niet aanvaardt, kan dit tot beperkingen van de functionaliteit van onze website leiden.

II. Analyse websitegebruik met Google Analytics

1. Algemeen voor de verwerking

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (‘Google’). 

Google gebruikt cookies. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Daarbij wordt de volgende informatie verwerkt:

 • Browsertype
 • Besturingssysteem
 • Laatst bezochte website
 • Hostnaam van uw computer/apparaat (IP-adres, verkort)
 • Tijdstip van uw bezoek aan onze server

2. Omvang en doeleinden van de verwerking

In onze opdracht zal Google de via het cookie verzamelde informatie verwerken, om uw gebruik van onze website te analyseren om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere diensten aangaande het gebruik van de website en het internet voor ons te verrichten. We doen daarbij niet aan de verwerking van gegevens, op basis waarvan u zou kunnen worden geïdentificeerd. In het bijzonder ontvangt het geplaatste cookie geen gebruikers-ID (User-ID). Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen, verkorte IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

3. Gegevensoverdracht/Ontvangers

De door het cookie verzamelde informatie via uw gebruik van onze website wordt in principe aan een server van Google in de VS overgedragen en daar bewaard. Door de deactivering van de User-ID-functie en activering van de IP-anonimisering (verkorting van het IP-adres tot het laatste octet) kunnen de gegevens niet meer aan uw verbinding resp. computer/apparaat worden toegewezen. 

Google is aangesloten bij het zogenaamde . Op basis van een besluit van de Europese Commissie mogen persoonsgegevens aan gecertificeerde ondernemingen met een geschikt gegevensbeschermingsniveau worden overgedragen.

4. Opslagduur

De verwerkte gegevens worden voor een termijn van 14 maanden bewaard en vervolgens door Google verwijderd.

5. Wettelijke basis voor de verwerking

De verwerking gebeurt op basis van ons belang in de statistische analyse van het gebruik en de daaruit afgeleide efficiëntie van onze website. Bij dit gerechtvaardigd belang komen volgens onze belangenafweging geen overwegende belangen of grondrechten en vrijheden van betrokken personen in het gedrang (art. 6 lid 1 punt f AVG). Naar wens stellen we u ook graag de informatie ter beschikking waarop onze belangenafweging gebaseerd is.

6.  Recht op bezwaar

U hebt het recht om op elk moment tegen deze verwerking bezwaar te maken op basis van redenen die op uw situatie van toepassing zijn. Wij zullen deze gegevens dan niet meer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende, beschermende redenen voor de verwerking kunnen voorleggen, die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het laten gelden, uitoefenen of verdedigen van claims. U kunt de registratie van de door het cookie verzamelde en op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens alsook hun verwerking door Google verhinderen, als u de schuifregelaar voor de analyse van uw websitegebruik in de cookie-banner die bij het oproepen van onze website verschijnt of bovenaan deze pagina van rechts (groen) naar links (grijs) schuift of als u via de volgende link de beschikbare browser-plug-in downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl . U hebt ook de mogelijkheid om het plaatsen van cookies in de instellingen van uw browser te verhinderen. Voor zover u het gebruik van functionele cookies niet aanvaardt, kan dit tot beperkingen van de functionaliteit van onze website leiden.

III. Gebruik van tracking technologieën voor gepersonaliseerde internetreclame

1. Algemeen voor de verwerking

Voor zover u bij het oproepen van onze website een overeenkomende toestemming hebt gegeven, gebruiken we tracking technologieën, zoals cookies of webbakens van derde aanbieders voor gepersonaliseerde internetreclame.

‚Tracking cookies‘ zijn tekstbestanden die op uw computer/apparaat worden opgeslagen. ‚Webbakens‘ zijn kleine grafieken in de header van onze website. Beide technologieën maken het mogelijk om uw browser ook op andere websites opnieuw te herkennen. We gebruiken met name de volgende tracking-technologieën van de volgende derde aanbieders, waarmee de volgende gegevens worden verwerkt:

Google AdWords Remarketing van Google LLC (Google):

 • Browsertype
 • Besturingssysteem
 • Gewenste taal
 • Bezoek aan onze website inclusief datum en uur
 • Laatste Google-zoekaanvraag inclusief datum en uur
 • Hostnaam van uw computer/apparaat (IP-adres, verkort)
 • Alfanumerieke gebruikersnaam (User-ID)

Facebook-Custom-Audience-Pixel van Facebook Ireland Ltd. resp. Facebook Inc. (Facebook):

 • Browsertype
 • Besturingssysteem
 • Gewenste taal
 • Bezochte websites inclusief datum en uur
 • Hostnaam van uw computer/apparaat (IP-adres)
 • Alfanumerieke gebruikersnaam (User-ID)

Het geven van uw toestemming wordt door ons in een logbestand geregistreerd. Daarbij wordt de volgende informatie verwerkt:

 • Hostnaam van uw computer/apparaat (IP-adres);
 • Toestemmingstekst;
 • Activering van de ‚Akkoord‘-schuifregelaar;
 • Datum en uur waarop de toestemming is verleend (tijdstempel).

2. Omvang en doeleinden van de verwerking

We gebruiken tracking technologieën van Google en Facebook om uw browser aan de hand van de in hierboven 1. vermelde, geregistreerde gegevens in het geval van Google op andere websites resp. in het geval van Facebook op Facebook opnieuw te herkennen en u daar onze reclameadvertenties te laten zien die op uw vermoedelijke interesses zijn gebaseerd. Uw vermoedelijke interesses worden uit een pseudoniem profiel afgeleid. Het pseudonieme profiel wordt opgesteld op basis van de informatie over uw internetgebruik die met behulp van de betreffende cookies/pixels wordt verzameld. Als u bijvoorbeeld op onze site in bepaalde producten interesse hebt getoond, kunnen we u via het gebruik van de vermelde third party cookies ook onze producten laten zien op andere eveneens aangesloten websites. Dat dient ook in het algemeen voor het verhinderen van reclame die enerverend kan zijn, omdat ze ongepast is en niet bij uw interesses hoort.

Info over de categorieën, op basis waarvan voor u gepersonaliseerde reclame in het Google-Display-netwerk wordt getoond, krijgt u telkens via de in de advertentie subtiel geïntegreerde en klikbare i-button of op de Google-pagina ‘Waarom zie ik deze reclame?‘.

Uw toestemming wordt geregistreerd zodat we deze kunnen voorleggen.

3. Gegevensoverdracht/Ontvangers

Ontvangers van de gegevens zijn Google in de VS en Facebook in Ierland (als u ons vanuit een EU-land bezoekt) resp. Facebook in de VS (bij het bezoeken uit de rest van de wereld).

Google is aangesloten bij het zogenaamde EU-US Privacy Shield . Facebook is aangesloten bij het zogenaamde EU-US-Privacy Shield . Op basis van een besluit van de Europese Commissie mogen persoonsgegevens aan gecertificeerde ondernemingen met een geschikt gegevensbeschermingsniveau worden overdragen.

4. Opslagduur

De opslagduur van het betreffende cookie en daarmee de verwerking van uw gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden kunt u in de veiligheidsinstellingen van uw browser bekijken. De registratiegegevens over uw toestemming worden tot op het moment van de herroeping van uw toestemming door ons opgeslagen en vervolgens tot op het moment van de verjaring van uw claim (drie jaar) plus een extra maand voor wettelijke kennisgeving. We bewaren uw gegevens dus in totaal 37 maanden.

5. Wettelijke basis voor de verwerking

De verwerking gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG).

6. Recht op bezwaar

Uw toestemming voor het gebruik van tracking cookies voor gepersonaliseerde reclame geldt tot uw herroeping, die u op elk moment met effect voor de toekomst kunt laten gelden als volgt: u kunt het gebruik van tracking cookies voor gepersonaliseerde reclame in het Google-Display-netwerk verhinderen, door in de Google-instellingen voor reclame de schuifregelaar voor ‘gepersonaliseerde reclame op het web’ en/of voor ‘gepersonaliseerde reclame in de Google-zoekfunctie’ van links naar rechts te schuiven. Hoe u advertenties resp. individuele adverteerders afzonderlijk kunt blokkeren, verneemt u hier. Het gebruik van alleen de Facebook-pixels kunt u verhinderen door te klikken op deze Link. Het al dan niet bewaren van tracking cookies kunt u ook zelf via de instellingen van uw browser regelen, door daar de website-overkoepelende trackingfunctie uit te zetten.

IV. Gebruik van sociale plug-ins van Facebook en Instagram 

We gebruiken op onze website zogenaamde Sociale Plug-ins (‘Plug-ins’) van de sociale netwerken Facebook, Google+, Pinterest en Twitter.
Om de bescherming van uw gegevens te garanderen, zijn de plug-ins niet rechtstreeks maar wel alleen via het gebruik van een HTML-link (zogenaamde ‘Shariff-oplossing’ van c‘t) in de webpagina geïntegreerd. Hierdoor wordt gegarandeerd dat bij het oproepen van onze webpagina, die dergelijke plug-ins bevat, geen verbinding met de servers van de aanbieder van het betreffende sociale  netwerk wordt gemaakt. Als u op een van de buttons klikt, wordt een nieuw venster in uw browser geopend en wordt de webpagina van het betreffende sociale netwerk opgeroepen, waarop u (eventueel na ingave van uw log-in gegevens) bv. de like- of share-button kunt gebruiken.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere gegevensverwerking door de aanbieders alsook uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u lezen in de privacyverklaring van de aanbieders.

Privacybeleid van:
Facebook
Google+
Pinterest
Twitter

V. Integratie van YouTube-video‘s

1. Algemene informatie over de gegevensverwerking

We hebben YouTube-video‘s in onze website geïntegreerd, die op het platform YouTube.com van YouTube LLC (YouTube) worden bewaard en via onze website rechtstreeks kunnen worden bekeken.

2. Omvang en doel van de gegevensverwerking

De video‘s zijn in de ‚uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’ geïntegreerd. Dat betekent dat uw persoonsgegevens niet aan YouTube worden overgedragen, voor zover u de video’s niet start. Als u de video’s afspeelt, worden de volgende gegevens opgeslagen: 

 • Hostnaam van uw computer/apparaat (IP-adres); 
 • Datum en uur van het oproepen/downloaden;
 • De opgevraagde webpagina met de geïntegreerde YouTube-video;
 • Eventueel de naam van het gedownloade bestand;
 • Gebruikte browsertype;
 • Besturingssysteem van uw apparaat; 
 • De website, die u naar ons heeft geleid.

Als u een Google-gebruikersaccount hebt en u bent ingelogd, kunnen verdere persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit gebeurt op basis van de overeenkomst tussen u en Google.  
Meer informatie over de omvang en de doeleinden van de gegevensverwerking door YouTube vindt u hier.  

3. Gegevensoverdracht/Ontvangers

Uw gegevens worden aan YouTube overgedragen. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google LLC (Google) in de VS. 
Google is aangesloten bij het zogenaamde EU-US Privacy Shield. Op basis van een besluit van de Europese Commissie mogen persoonsgegevens aan gecertificeerde ondernemingen met een geschikt gegevensbeschermingsniveau worden overgedragen. 

4. Opslagduur

De verwerkte gegevens worden door YouTube/Google tot op het moment dat de doeleinden gerealiseerd zijn opgeslagen en vervolgens verwijderd. Verdere informatie over de opslag van gegevens door YouTube vindt u in de Privacyverklaring van Google LLC.

5. Wettelijke basis voor de verwerking

De gegevensverwerking gebeurt op basis van ons belang om de aantrekkelijkheid van onze website te verhogen door de integratie van YouTube-video’s. Bij dit gerechtvaardigd belang komen volgens onze belangenafweging geen overwegende belangen of grondrechten en vrijheden van betrokken personen in het gedrang (art. 6 lid 1 punt f AVG). Naar wens stellen we u ook graag de informatie ter beschikking waarop onze belangenafweging gebaseerd is.

6. Recht op bezwaar

U hebt het recht om op elk moment tegen deze verwerking bezwaar te maken op basis van redenen die op uw situatie van toepassing zijn. Wij zullen deze gegevens dan niet meer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende, beschermende redenen voor de verwerking kunnen voorleggen, die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het laten gelden, uitoefenen of verdedigen van claims. U kunt uw bezwaar via de hierboven in punt A. aangegeven contactgegevens bij ons indienen.

VI. Integratie van de SEMKNOX-productzoekfunctie

1. Algemene informatie over de gegevensverwerking

Ter ondersteuning van de productzoekfunctie op deze website maken wij gebruik van een service van SEMKNOX GmbH, Webergasse 1, 01067 Dresden, Duitsland, die het ons mogelijk maakt passende productresultaten te tonen voor de door u in het zoekveld ingevoerde zoektermen. SEMKNOX maakt hiervoor gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer/eindapparaat worden geplaatst en die een succesvolle uitvoering van de zoekfunctie door u mogelijk maken. Bij gebruik van de productzoekfunctie worden dan de volgende gegevens verwerkt:

 • uw IP-adres;
 • de inhoud van uw zoekopdracht,;
 • de sessie-ID;
 • de query-ID

2. Omvang en doel van de gegevensverwerking

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de zoekfunctie, concreet dus de inhoud van uw zoekopdracht en de toegekende sessie-ID, worden door SEMKNOX in opdracht van ons verwerkt, om uw zoekopdracht te beantwoorden. De query-ID (vraag-ID) die hierbij als laatste door de SEMKNOX zoekservice werd toegekend, wordt dan in het aangemaakte cookie opgeslagen. Het bij de doorgifte van deze gegevens eveneens doorgegeven IP-adres wordt door SEMKNOX uitsluitend verwerkt in verband met de gegevensbeveiliging.

3. Gegevensdoorgifte/ontvanger

De ontvanger van de gegevens is SEMKNOX GmbH, Webergasse 1, 01067 Dresden, Duitsland.

4. Opslagperiode

Het evt. geplaatste SEMKNOX cookie bevat de toegewezen query-ID en blijft 24 uur opgeslagen. Het doorgegeven IP-adres wordt na 30 dagen door SEMKNOX gewist. De inhoud van de zoekopdracht wordt door SEMKNOX echter blijvend opgeslagen, evenwel zonder koppeling aan uw persoon. De sessie-ID wordt door SEMKNOX opgeslagen tot het doel is bereikt, en vervolgens gewist.

5. Wettelijke basis van de verwerking

De gegevensverwerking wordt verricht op basis van ons belang bij een op de behoeften afgestemde weergave van onze website. Dit gerechtvaardigde belang is volgens onze afweging niet in tegenspraak met zwaarder wegende belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkenen (artikel 6, lid 1, punt f) AVG). Desgewenst stellen wij u meer informatie over onze belangenafweging ter beschikking

6.Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen deze verwerking. Wij zullen deze gegevens dan niet meer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende te beschermen gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met het claimen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. U kunt uw bezwaar bij ons indienen via de hierboven onder punt A. opgegeven contactgegevens. Daarnaast hebt u ook de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te verhinderen via de instellingen van uw browser. Indien u het gebruik van functionele cookies niet aanvaardt, kan dit tot beperkingen in de functionaliteit van onze website leiden

F. Communicatie met u

I. Nieuwsbrief

1. Algemene info voor de verwerking

U kunt zich vrijwillig op onze website op onze e-mailnieuwsbrief inschrijven door uw persoonlijke gegevens inclusief uw e-mailadres in de invoervelden in te geven en vervolgens op de ‚Gegevens verzenden’ button te klikken. De invoer van uw gegevens is vrijwillig. Als u deze gegevens echter niet doorgeeft, kunnen wij u de informatie niet ter beschikking stellen.

Het abonnement op de nieuwsbrief en het gebruik van uw daarvoor vereiste gegevens worden pas werkzaam wanneer u het bevestigt door te klikken op de link in de e-mail die we versturen naar het door u opgegeven e-mailadres (zogenaamde dubbele opt-in procedure). 

De verstrekking van uw toestemming registreren we in een logbestand. Daarbij wordt de volgende informatie verwerkt:

 • Opgegeven e-mailadres;
 • Toestemmingstekst;
 • Klik op de ‚Gegevens verzenden‘ button en
 • Datum en uur waarop de toestemming is verleend (tijdstempel).

2. Omvang en doeleinden van de verwerking

We verwerken de gegevens die u vrijwillig doorgeeft bij uw inschrijving op de nieuwsbrief, om u op onregelmatige tijdstippen met onze e-mailnieuwsbrief volgens uw toestemming persoonlijk en op basis van uw interesses te informeren:

 • Aanspreking;
 • Voornaam;
 • Familienaam;
 • Uw land;
 • Ingegeven e-mailadres en
 • Aangekruiste Casio-producten waarvoor u in het bijzonder interesse hebt.

Uw toestemming wordt geregistreerd zodat we deze kunnen voorleggen.

3. Gegevensoverdracht/Ontvangers

De ontvangers van uw gegevens zijn de technische beheerders en de hosting-dienstverleners van onze website (zie punt B. hierboven).

4. Opslagduur

Uw e-mailadres en de registratie bewaren we totdat u zich voor de nieuwsbrief uitschrijft. 
De registratiegegevens worden vervolgens bewaard tot op het moment van de verjaring van uw claim (drie jaar) plus een extra maand voor wettelijke kennisgeving. We bewaren uw gegevens dus in totaal 37 maanden.

5. Wettelijke basis voor de verwerking

De verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG).

6. Recht op herroeping

Uw toestemming voor de nieuwsbrief geldt tot op het moment van uw herroeping, die u op elk moment met effect voor de toekomst kunt verklaren, dus tot op het moment dat u ons hierover inlicht via de hierboven in punt A. aangegeven contactgegevens of op de uitschrijvingslink klikt, die u onderaan elke nieuwsbrief vindt.

II. Contactopname via e-mail, brief of telefoon

1. Algemene info over de verwerking

U kunt via de hierboven in punt A. aangegeven contactgegevens contact met ons opnemen. Daarbij verwerken we de gegevens, die u in uw bericht aan ons meedeelt, dus uw concreet verzoek en bij vragen per e-mail uw e-mailadres, bij brieven uw postadres en bij oproepen uw telefoonnummer. 

2. Omvang en doeleinden van de verwerking

We verwerken uw persoonsgegevens om uw aanvraag te verwerken en met u contact te kunnen opnemen voor het beantwoorden van uw vraag.

3. Gegevensoverdracht/Ontvangers

De ontvangers van uw gegevens zijn de technische beheerders en de hosting-dienstverleners van onze website (zie punt B. hierboven).

4. Opslagduur

We bewaren uw gegevens totdat we uw aanvraag hebben beantwoord.  

5. Wettelijke basis voor de verwerking

De verwerking gebeurt op de rechtsbasis voor de uitvoering van precontractuele maatregelen  resp. voor de uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 punt b AVG). Voor zover het niet om precontractuele of contractuele kwesties gaat, ligt de wettelijke basis voor ons gerechtvaardigd belang in de verwerking van uw aanvraag. We gaan ervan uit dat geen overwegende belangen of grondrechten en vrijheden van u in het gedrang komen (art. 6 lid 1 punt f AVG). Naar wens stellen we u ook graag de informatie ter beschikking waarop onze belangenafweging gebaseerd is.  

6. Recht op herroeping

U hebt het recht om op elk moment tegen deze verwerking bezwaar te maken op basis van redenen die op uw situatie van toepassing zijn. Wij zullen deze gegevens dan niet meer voor deze doeleinden verwerken en uw aanvraag eventueel niet meer beantwoorden. U kunt uw bezwaar via de hierboven in punt A. aangegeven contactgegevens bij ons indienen.

III. Artikelbeoordeling

1. Algemene informatie over de gegevensverwerking

U kunt ons uw mening over de afzonderlijke artikelen in onze online shop via de link ‘Nu beoordelen!’ meedelen. Daarbij worden de volgende gegevens door ons verwerkt:

 • Aantal sterren die u aan het artikel geeft;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw commentaar.

2. Omvang en doeleinden van de verwerking

We verwerken uw gegevens om uw beoordeling op onze website weer te geven. Uw e-mailadres verwerken we om zeker te stellen dat de beoordeling echt is en dus van een mens afkomstig is en niet van een computerprogramma (bot).

3. Gegevensoverdracht/Ontvangers

De ontvangers van uw gegevens zijn de technische beheerders en de hosting-dienstverleners van onze website (zie punt C. hierboven).

4. Opslagduur

Uw beoordeling blijft in de online shop voor onbepaalde tijd bewaard. Uw e-mailadres wordt na twee maanden anoniem gemaakt.

5. Wettelijke basis van de verwerking

De gegevensverwerking gebeurt op basis van onze interesse om de aantrekkelijkheid van onze productweergave te verbeteren door de aanvulling van klantervaringen. Bij dit gerechtvaardigd belang komen geen overwegende belangen of grondrechten en vrijheden van u in het gedrang (art. 6 lid 1 punt f AVG). Naar wens stellen we u ook graag de informatie ter beschikking waarop onze belangenafweging gebaseerd is.

6. Recht op herroeping

U hebt het recht om op elk moment tegen deze verwerking bezwaar te maken op basis van redenen die op uw situatie van toepassing zijn. Wij zullen deze gegevens dan niet meer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende, beschermende redenen voor de verwerking kunnen voorleggen, die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het laten gelden, uitoefenen of verdedigen van claims. U kunt uw bezwaar via de hierboven in punt A. aangegeven contactgegevens bij ons indienen.

IV. Verwittigingsdienst ‚Artikelbeschikbaarheid‘

1. Algemene informatie over de gegevensverwerking

Indien een artikel in onze online shop tijdelijk niet op voorraad is, kunt u via de verwittigingsdienst een e-mailadres achterlaten naar waar we een automatische verwittigingse-mail kunnen sturen zodra het betreffende artikel opnieuw op voorraad is. Bij het gebruik van de verwittigingsfunctie worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Uw e-mailadres en
 • Het betreffende artikel.

De invoer van uw gegevens is vrijwillig. Indien u deze gegevens echter niet doorgeeft, kunnen wij de verwittigingsfunctie niet ter beschikking stellen.

2. Omvang en doeleinden van de verwerking

We verwerken uw persoonsgegevens om uw aanvraag te verwerken en voor dit doel met u contact op te nemen.

3. Gegevensoverdracht/Ontvangers

De ontvangers van uw gegevens zijn de technische beheerders en de hosting-dienstverleners van onze website (zie punt B. hierboven).

4. Opslagduur

Uw aan ons meegedeelde gegevens bewaren we totdat we uw vraag hebben beantwoord. Indien het betreffende artikel binnen drie maanden niet opnieuw beschikbaar is, worden uw gegevens automatisch verwijderd en ontvangt u geen verwittiging. 

5. Wettelijke basis voor de verwerking

De verwerking gebeurt op de rechtsbasis voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (art. 6 lid 1 punt b AVG). Voor zover het niet om een precontractuele kwestie gaat, ligt de wettelijke basis voor ons gerechtvaardigd belang in de verwerking van uw aanvraag. We gaan ervan uit dat geen overwegende belangen of grondrechten en vrijheden van u in het gedrang komen (art. 6 lid 1 punt f AVG). Naar wens stellen we u ook graag de informatie ter beschikking waarop onze belangenafweging gebaseerd is.  

6. Recht op herroeping

U hebt het recht om op elk moment tegen deze verwerking bezwaar te maken op basis van redenen die op uw situatie van toepassing zijn. Wij zullen deze gegevens dan niet meer voor deze doeleinden verwerken en uw aanvraag eventueel niet meer beantwoorden. U kunt uw bezwaar via de hierboven in punt A. aangegeven contactgegevens bij ons indienen.

G. Uw rechten

Voor zover we uw persoonsgegevens verwerken, bent u de ‘betrokken persoon’ in de zin van de AVG. Als betrokken persoon kunt u zo nodig de volgende rechten tegenover CASIO laten gelden. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in punt A.

I. Recht op informatie over de verwerking 

U kunt desgewenst informatie van ons verlangen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Indien dit het geval is, hebt u het recht om informatie over de omvang van de verwerking te verlangen. Uw recht op informatie betekent onder andere dat u informatie kunt krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven. U hebt bovendien het recht om een kopie van de persoonsgegevens te ontvangen die voor de verwerking worden gebruikt. Dit recht is echter niet onbeperkt, want de rechten van andere personen kunnen uw recht op ontvangst van een kopie beperken. 

Het recht op informatie wordt door art. 34 van het Burgerlijk wetboek van Duitsland (BDSG) beperkt, bv. als de gegevens (i) alleen worden bewaard omdat ze op basis van de wettelijke of statutaire bewaartermijnen niet verwijderd mogen worden, of (ii) uitsluitend dienen voor gegevensveiligheid of controle op privacybescherming en als de verstrekking van informatie voor onevenredige kosten zou zorgen en ook als een verwerking voor andere doeleinden door geschikte technische en organisatorische maatregelen is uitgesloten.

II. Recht op rectificatie 

U kunt ook uw recht op rectificatie van uw persoonsgegevens tegenover CASIO laten gelden, voor zover de betreffende, verwerkte persoonsgegevens niet juist zijn. Rekening houdend met de doeleinden voor de verwerking hebt u het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verlangen, ook met behulp van een aanvullende verklaring.

III. Recht op beperking van de verwerking

Als de voorwaarden hiervoor van toepassing zijn, kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verlangen. In dit geval worden de overeenkomende gegevens gemarkeerd en door ons alleen voor bepaalde doeleinden verwerkt.

IV. Recht op wissing (Recht op vergetelheid)

U kunt van CASIO verlangen dat uw persoonsgegevens meteen worden verwijderd voor zover aan de vereisten hiervoor is voldaan. Het recht op wissing bestaat bv. volgens art. 35 van het Burgerlijk Wetboek van Duitsland (BDSG) niet, wanneer een wissing in het geval van een niet-geautomatsieerde verwerking wegens de bijzondere soort van opslag niet of alleen met een onevenredig hoge kost mogelijk is en het belang van de betrokken persoon voor de wissing als gering wordt beschouwd. In dit geval worden uw gegevens beperkt verwerkt in plaats van verwijderd. De vermelde uitzondering wordt niet toegepast indien de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt.

V. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om uw persoonsgegevens die u aan CASIO ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder verhindering door CASIO, voor zover aan alle vereisten zijn voldaan.

VI. Recht op bezwaar

U hebt het recht om op elk moment tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 punten e of f AVG bezwaar te maken wegens redenen die op uw situatie van toepassing zijn. 

Naar aanleiding van uw herroeping is het mogelijk dat CASIO uw betreffenden persoonsgegevens niet meer verwerkt, tenzij CASIO dwingende beschermende redenen voor de verwerking kan voorleggen, die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor het laten gelden, uitoefenen of verdedigen van claims.

Voor het geval dat we uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebruiken, hebt u het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden. Over uw herroeping kunt u ons via de volgende contactgegevens informeren:

CASIO Europe GmbH
Casio-Platz 1
D-22848 Norderstedt
E-mail: info@casio.de

VII. Recht op herroeping van toestemmingsverklaring

Voor zover u een toestemmingsverklaring hebt ingediend, kunt u deze op elk moment met effect voor de toekomst herroepen. Door de herroeping van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de gegevensverwerking niet aangetast op basis van de toestemming tot op het moment van  de herroeping.

VIII. Recht om een klacht bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen

Bovendien hebt u het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermoedelijke inbreuk als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG. 

H. Gegevensveiligheid

De persoonsgegevens die we op onze website bij u opvragen, worden via een beveiligde SSL-verbinding (‚Secure-Socket-Layer‘) met een 256-bit-versleuteling aan ons overgedragen, zodat ze tegen onbevoegd gebruik beschermd zijn.

Bovendien nemen we verdere technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het verlies, de vernietiging en het misbruik van gegevens te vermijden. De toegang tot uw aangemaakt klantaccount is alleen mogelijk door uw persoonlijk wachtwoord in te geven. U kunt zelf bijdragen tot de bescherming van uw gegevens door een moeilijk te achterhalen wachtwoord te kiezen (bv. door de combinatie van letters, cijfers en tekens) en dit strikt geheim te houden.

A. Contact informationen

I. Name and address of the controller (CASIO)

The controller for processing personal data in accordance with the applicable data protection law on this website is:

CASIO Europe GmbH
Casio-Platz 1
D-22848 Norderstedt
Tel.: + 49 (0)40 528 650
Fax: + 49 (0)40 528 651 00
Email: info@casio.de

II. Contact details for our Data Protection Officer

Every data subject can contact our Data Protection Officer directly for all questions and sugges-tions about data protection at any time. You will reach our Data Protection Officer on:

Data Protection Officer
CASIO Europe GmbH
Casio-Platz 1
D-22848 Norderstedt

Tel.: + 49 (0)40 528 650
Fax: + 49 (0)40 528 651
Email: dataprotection@casio.de

B. Disclosing the data to third parties

I. Principles

We will only transfer your personal data to service providers, business partners, affiliates and other third parties within the scope of applicable data protection laws.

We can disclose personal data to service providers we have commissioned and have obliged these to carry out services on our behalf (processing by a processor). Such service providers can be affiliates of CASIO or external service providers. In this connection, we comply with the applicable national and European data protection provisions. Service providers are subject to our instructions and are also subject to contractual restrictions with regard to the processing of personal data. We set precisely in advance which rights and obligations our service providers should have with regard to personal data. 

We can disclose personal data to a third party, if we have to do this due to a law or legal proceed-ings or in order to deliver and administer our products and services. In addition, we can be obliged to provide information to the criminal investigation authorities or another government agency. If it is required to transfer information to you for the cooperation and thus the provision services from CASIO or if you give your consent, we are also authorised to reveal personal data. Disclosure may also be legal if a company audit is upcoming.

II. Operating and hosting our website

Our website is operated on our behalf and at our order (Art. 28 GDPR) by a full-service eCom-merce provider, which conducts all processing of personal data in connection with the use of our website for us. This processing takes place on the servers of a hosting service provider, which connects the website to the internet on our behalf. 
Both service providers have their registered offices in Germany.

Our service providers are only allowed to access your personal data within the scope of our in-structions. Our service providers take technical and organisational measures in order to protect your personal data. Our service providers will not transfer your personal data to third parties, apart from if the transfer is required to settle the agreed service or our service providers have to do this to comply with the law or a valid and mandatory instruction of a government agency. The data to be transferred for these purposes will be kept to a necessary minimum. 

C. Overview of our processing

We process data in the following connections:

 • If you buy something from us, we will process data from you that is required to establish and carry out a purchase agreement (“contract fulfilment”) (for details on this see point D. below); 
 • When calling up and surfing on our website (“website use”) we process data from and on your terminal, which can in part make it possible to identify you (for details on this see point E. below);
 • Finally, we process your data if you want to make contact with us (“communication”), either by subscribing to our newsletter or by sending a message to us (for details on this see point F. below).

We do not conduct any automated decision-making in connection with the processing of personal data on our website.

D. Contract performance

I. General information about processing

Within the scope of your purchases in our online shop, we ask for the following individual disclosures about you:

 • First name; 
 • Surname;  
 • Invoice/Delivery address; 
 • Email address and
 • Bank account or credit card details. 

II. Scope and purposes of processing

We will process the personal data we request from you for the following purposes:

 • in order to mail you any receipt and order confirmation with the mandatory legal information and status reports about the shipping of the merchandise;
 • in order to settle the payment;
 • in order to send you the invoice for an order;
 • in order to deliver the merchandise ordered and
 • if applicable, to be able to allocate recalls, complaints and other post-contractual enquiries about you and your order and to be able to process your concern. 

If you have voluntarily set up a customer account under “My customer account - register now”, we will also process the personal data provided in order to register you as a CASIO customer for potential future visits to or purchases from our online shop. This will mean you will not have to enter the data required for contract performance again for every additional order and will be able to view the purchases you have already made in your customer account at any time. In this case, after logging in you will also be able to store products from our online shop as favourites in order to possibly buy these later.

Disclosing your data is voluntary. However, if you do not enter this data, we will not be able to process the purposes detailed above, i.e. your order.

III. Data transmission/Recipient

The recipients of your data are the technical operator and hosting service provider of our website (see above under point B.). If it is necessary for contract performance, your data will also be transmitted to companies we commission to receive and settle your order. These are in detail:

 • shipping service providers for the purposes of shipping, delivering or collecting merchandise,
 • the bank/financial institution commissioned with the payment. 

If you choose one of the PayPal methods of payment, purchase on account, direct debit or credit card, for the further settlement of your payment and, for the payment on account method also within the assignment of our payment receivable to Paypal, it will also be necessary to transmit the following personal data to PayPal (Europe) S.á.r.l. & Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg:

 • Invoice number;
 • Invoice amount;
 • Name and delivery address and
 • Name and invoice address.

IV. Period of storage

If you do not set up a customer account, your data will be blocked after the fulfilment of the individual purchase agreement, i.e. we will only process it with restrictions. This is necessary, first, in case you assert claims against us within the legal period of limitations, which we have to allocate to you personally and the transaction. Second, we are obliged under commercial and taxation law to store business documents that can include your data for a maximum period of ten years. As soon as these purposes have been fulfilled or the periods have expired, your data that we hold will be erased or anonymised.

If you have voluntarily set up a customer account, we will process the data it contains until you ask us to delete the customer account.

V. Legal basis of processing

Data will be processed because this necessery for the performance of the contract (Art. 6 (1) b GDPR).

In part (sending a confirmation of receipt and reporting mandatory information for distance selling), this is also done to comply with a corresponding legal obligation to which we are subject to (Art. 6 (1) c GDPR).

If you have set up a customer account, we will also process your data on the basis of our legitimate interest in the processing (Art. 6 (1) f GDPR). We will be pleased to provide you the information upon which we weigh up considerations of our interests on request.

E. Website use

During every visit to our website we process certain personal data, from and partly on your computer/terminal. This processing can be broken down into the following categories:

 • Recording your visit/using functional cookies (for details on this see below under point I.)
 • Website use analysis with Google Analytics (for details on this see below under point II.)
 • Using tracking cookies for internet advertising based on interests (for details on this see below under point III.)
 • Using so-called “social plug-ins” to link to social media (for details on this see below under point IV.) 

I. Loggin your visit/using functional cookies

1. General information about processing

Every time our website is called up and every time a file is downloaded from our website we will automatically process the following log data:

 • IP address
 • Date and time of the call up/download;
 • The pages viewed;
 • The name of any files downloaded;
 • Type of browser used;
 • Operating system on your terminal and 
 • The website from which you visited us.

Furthermore, we use functional cookies to operate our website. These are small text files that we store on your computer/terminal. These are, first, so-called session cookies, which are only placed for the duration of your visit to our website. Second, so-called persistent cookies are used. They stay longer on your computer/terminal. Both types of cookie include a characteristic alphanumeric sequence of characters. In the case of persistent cookies, these can enable your browser to be recognised during a subsequent visit to our website. 

2. Scope and purposes of processing

We process data for the following purposes:

 • to identify and defend against attacks on our website;
 • to find out whether your internet browser supports cookies;
 • to prevent you from being shown pop-ups several times;
 • the language you have selected on our website and
 • the country of delivery you have selected.

3. Data transmission/Recipient

The recipients of your data are the technical operator and hosting service provider of our website (see above under point C.).

4. Period of storage

The data will be stored for the following periods:

 • log data: until the purpose is reached, maximum three months;
 • Session cookies: until leaving our website (closing the web browser);
 • Persistent cookies: one year.

5. Legal basis

Processing is done on the basis of our interest in the functionality and security of our website. In our consideration, no interests or fundamental rights or fundamental freedoms of data subjects override this legitimate interest (Art. 6 (1) GDPR). We will be pleased to provide you the information upon which we balance the interests on request.

6. Right to object

You have the right to object to this processing, on grounds related to your particular situation. We will then no longer process the personal data for these purposes, unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defence of legal claims. You can submit your objection to us under the contact details given under point A. Alternatively, using the settings of your internet browser you can control whether and which types of cookies can be set. If you do not accept the use of functional cookies, this may lead to restrictions in the functionality of our website.

II. Website use analysis with Google Analytics

1. General information about processing

We use Google Analytics, a web analysis service from Google LLC (“Google”). 

Google uses cookies. These are text files that are stored on your computer/terminal and enable an analysis of your use of the website. The following information is processed here:

 • Browser type
 • Operating system
 • Last-visited website
 • Host name of your computer/terminal (IP address, shortened)
 • Time of your request from our server

2. Scope and purposes of processing

On our behalf, Google will use the information collected by the cookie to evaluate your use of the website, compile reports about website activities and to provide further services associated with website use and internet use to us. In this connection, we waive the use of data that can be used to identify you. In particular, the cookies set do not contain any user recognition (user ID). The shortened IP address transmitted within the scope of Google Analytics from your browser will not be brought together with other data by Google.

3. Data transmission/Recipient

The information generated by the cookie about your use of our website is usually sent to a Google server in the USA and stored there. By deactivating the user ID function and activating the IP anonymisation (shortening the IP address by the last octet) the data can no longer be allocated to your connection or computer/terminal. 

Google is certified under the so-called EU-US Privacy Shield. Due to a resolution of the European Commission it is permitted to transmit personal data to companies certified accordingly due to an appropriate level of data protection.

4. Period of storage

The data processed will be stored for a period of 14 months and then erased by Google.

5. Legal basis for processing

Processing is done on the basis of our interest in the statistical evaluation of use and derived from this, the efficiency of our website. In our consideration, no interests or fundamental rights or fundamental freedoms of data subjects override this legitimate interest (Art. 6 (1) f DSGVO). We will be pleased to provide you the information upon which we balance the interests on request.

6. Right to object

You have the right to object to this processing, on grounds related to you particular situation, at any time. We will then no longer process the personal data for these purposes, unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defence of legal claims. You can prevent the recording of the data generated by the cookie and related to your use of the website, as well as its processing by Google, by sliding  the slide bar for website use analysis in the cookie banner that appears when calling up our website from right (green) to left (grey) or by downloading and installing the browser plug-in available on the following link:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. As an alternative it is possible to prevent cookies being placed in your browser settings. If you do not accept the use of functional cookies, this may lead to restrictions in the functionality of our website.

III. Use of tracking technologies for interest-related internet advertising

1. General information about processing

If you give the appropriate consent when accessing our website, we will use tracking technologies such as cookies or tracking pixels from third-party providers for interest-related internet advertising.

“Tracking cookies” are text files that are stored on your computer/terminal. “Tracking pixels” are small graphics in our website header. Both technologies make it possible for your browser to be recognised on other websites too. In detail, we use the following tracking technologies from the following third-party providers, with whom the following information is processed:

Google AdWords Remarketing from Google LLC (Google):

 • Browser type
 • Operating system
 • Preferred language
 • Visit to our website including date and time
 • Last Google search including date and time
 • Host name of your computer/terminal (IP address, shortened)
 • Alphanumeric user ID

Facebook Custom Audience pixel from Facebook Ireland Ltd. or Facebook Inc. (Facebook):

 • Browser type
 • Operating system
 • Preferred language
 • Websites visited including date and time
 • Host name of your computer/terminal (IP address)
 • Alphanumeric user ID

We record consent you give in a logfile. The following information is processed here:

 • Host name of your computer/terminal (IP address);
 • Consent text;
 • Activation of “Agree” slide bar;
 • Date and time consent was given (time stamp).

2. Scope and purposes of processing

We use tracking technologies from Google and Facebook to recognise your browser on the basis of the data recorded specified under the preceding point 1. in the case of Google, on other websites, or in the case of Facebook, on Facebook and to present advertising to you from us that is based on your supposed interests. Your supposed interests will be derived from a pseudonymous profile. The pseudonymous profile will be drawn up from the information collected with the help of the relevant cookies/pixels about your internet use behaviour. For example, if you have shown an interest in certain products on our site, we can also present you our products of this kind on connected websites by using the third-party provider cookies detailed above. This also serves to prevent advertising that annoys you because it is unsuitable and not interesting. 

You can find out the categories used to show you interest-related advertising in the Google Display network on the advertisement specifically overlaid related to the clickable i-button placed on the advertisement or on the Google page “Why I am being shown this advertising?”.

You consent will be recorded so we can prove this.

3. Data transmission/Recipient

The recipients of the data are Google in the USA and Facebook in Ireland (if you visit us from an EU country) or Facebook in the USA (for visits from the rest of the world).

Google is certified under the so-called EU-US Privacy Shield. Facebook is certified under the so-called EU-US Privacy Shield. Due to a resolution of the European Commission it is permitted to transmit personal data to companies certified accordingly due to an appropriate level of data protection.

4. Period of storage

You can view the period of storage of the relevant cookie and thus the processing of your data for the purposes specified above in the security settings in your browser. We will store the log data about your consent until you withdraw it and then for the period of limitations of your claims (three years) plus a safety margin for the service of legal suits of one month, thus in total 37 months.

5. Legal basis for processing

Processing is done on the basis of your consent (Art. 6 (1) a GDPR).

6. Right of withdrawal

Your consent to the use of tracking cookies for interest-related advertising applies until you withdraw it, which you can declare at any time with effect in the future, for example, as follows: You can prevent the use of tracking cookies for interest-related advertising in the Google Display network by sliding the slide bar in the Google settings for advertising for “personalised advertising in the web” and/or for “personalised advertising in Google search” from left to right. You will find out how to block particular advertisements or individual advertisers here. You can prevent the use only of Facebook pixels by clicking on this link. You can also control whether tracking cookies are stored at all yourself via your browser settings by rejecting cross-website tracking there.

IV. Use of social plugins from Facebook and Instagram

We use so-called social plugins (“plugins”) on our website from the social networks Facebook, Google+, Pinterest and Twitter.
In order to guarantee the protection of your data, the plugins are not directly integrated in the site but merely by use of an HTML link (so-called “Shariff solution” from c‘t). This ensures that when calling up our website, which includes such plugins, no connection is made yet to the servers of the provider of the relevant social network. If you click on one of the buttons, a new window will open in your browser and call up the relevant social network, where you can (after entering your login data if necessary) e.g. click on the Like or Share button.
Please take the purpose and scope of the data collection and the further processing of the data by the provider and your rights and setting possibilities in this respect to protect your privacy from the privacy information of the providers.

Privacy policies of:
Facebook Google+
Pinterest
Twitter

 

V. Embedding of YouTube-Videos

1. General information about processing

In our website we have embedded YouTube-Videos which are stored on the YouTube.com plat-form of  YouTube LLC (YouTube) and which can directly be viewed via our Website. 

2. Scope and purpose of processing

The videos are embedded in the extended data protection mode. Thus, no personal data of yours are transferred to YouTube, as long as you do not start the videos. If you play the videos the fol-lowing data is processed: 

 • Host name of your computer/terminal (IP address)
 • Date and time of your request/dowload;
 • The accessed webpage including the embedded YouTube-Video;
 • Possibly the name of the file downloaded;
 • Browser type used;
 • Operating sytem of your terminal; 
 • Last-visited website.

If you have a Google user account and if you are logged in, further personal data of yours can be processed. This depends on the agreement between you and Google.  

You can find more information about the scope and the purposes of the processing of YouTube here.    


3. Data transmission/Recipient

Your data will be transferred to YouTube. YouTube is represented by Google LLC (Google), USA.

Google is certified under the so-called EU-US Privacy Shield.Due to a resolution of the European Commission it is permitted to transmit personal data to companies certified accordingly due to an appropriate level of data protection.

4. Period of storage

The processed data will be stored by YouTube/Google until the purpose is reached and be erased subsequently. You can find more information about YouTube’s data storage in the privacy policy of Google LLC.

5. Legal basis for processing

Processing is done on the basis of our interest in the increase in attractiveness of our website by embedding YouTube videos. In our consideration, no interests or fundamental rights or fundamental freedoms of data subjects override this legitimate interest (Art. 6 (1) f DSGVO. We will be pleased to provide you the information upon which we balance the interests on request

6. Right to object

You have the right to object to this processing, on grounds related to you particular situa-tion, at any time. We will then no longer process the personal data for these purposes, un-less we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defence of legal claims. You can submit your objection to us under the contact details given under point A.

F. Communicating with you

I. Newsletter

1. General information about processing

You can voluntarily register on our website for our email newsletter service by entering your personal details, including your email address, in the input fields and then clicking on the “Send details” button. Disclosing your data is voluntary. However, if you do not give this data, we will not be able to provide you with the information.

Subscribing to our newsletter and your consent required for this will only become effective if you confirm by clicking on the link we will send to you on the email address you have given (so-called double opt-in procedure). 

 • We record the issuing of your consent in a logfile. The following information will be processed here: email address given;
 • Consent text;
 • Click on the “Send details” button and
 • Date and time consent was given (time stamp).

2. Scope and purposes of processing

We process the following data, which you give us voluntarily when subscribing to the newsletter, in order to inform you personally according to your interests with our email newsletter at irregular intervals as per the consent given:

 • Title;
 • First name;
 • Surname;
 • Your country;
 • Email address entered and
 • Casio products which you have indicated you are particularly interested in.

Your consent will be recorded so we can prove this.

3. Data transmission/Recipient

The recipients of the data are the technical operator and hosting service provider of our website (see above under point B.).

4. Period of storage

We will store your email address and the log data about your consent until you unsubscribe from the newsletter again. We will then store the record data for the period of limitations of your claims (three years) plus a safety margin for the service of legal suits of one month, thus in total 37 months.

5. Legal basis for processing

Processing is done on the basis of your consent (Art. 6 (1) a GDPR).

6. Right of withdrawal

Your newsletter consent applies until it is withdrawn. You can withdraw your consent at any time with effect in the future, for example, by informing us on the contact details given above under point A. or by clicking on the unsubscribe link, which you will find at the end of every newsletter.

II. Making contact by email, letter or telephone

1. General information about processing

You can make contact with us on the contact details given under point A. For this purpose, we will process the data you inform us about in your message, i.e. your concrete concern and for email enquiries, your email address, for letters your postal address and for phone calls your telephone number. 

2. Scope and purposes of processing

We will process your personal data in order to process your enquiry and for the purposes of contacting you with an answer.

3. Data transmission/Recipient

The recipients of the data are the technical operator and hosting service provider of our website (see above under point B.).

4. Peroid of storage

We will store your data until we have answered your enquiry.  

5. Legal basis for processing

Processing is done on the legal basis to take steps at your request prior to entering into a contract or it is necessary for contract performance (Art. 6 (1) b GDPR). If it does not concern a pre-contractual or contractual matter, the legal basis is our legitimate interest in processing your enquiry. We assume that no interests or fundamental rights or fundamental freedoms of yours contradict this (Art. 6 (1) GDPR). We will be pleased to provide you the information upon which we balance the interests on request.

6. Right to object

You have the right to object to this processing, on grounds related to you particular situation, at any time. We will then no longer process this data for these purposes and will no longer answer your enquiry, if applicable. You can submit your objection to us under the contact details given under point A.

III. Review of items

1. General information about processing

You can tell us your opinion about single items in our Online shop under the link “Review now!” The following data ist processed here: 

 • Number of stars you award an item;
 • Your email-address;
 • Your comment.

2. Scope and purposes of processing

Data processing is done in order to publish your review on our website. Your email-address is pro-cessed in order to assure that your review is true and was written by a human being and not by a computer programme (bot).

3. Data transmission/Recipient

The recipients of the data are the technical operator and hosting service provider of our website (see above under point B.).

4. Period of storage

Your review will be stored in our online shop for an indefinite period. Your email-address will be anonymised after two months. 

5. Legal basis for processing

Processing is done on the basis of our interest in the increase in attractiveness of the presentation of our items by adding customer experience. In our consideration, no interests or fundamental rights or fundamental freedoms of data subjects override this legitimate interest (Art. 6 (1) f DSGVO. We will be pleased to provide you the information upon which we balance the interests on request. 

6. Right to object

You have the right to object to this processing, on grounds related to you particular situa-tion, at any time. We will then no longer process the personal data for these purposes, un-less we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defence of legal claims. You can submit your objection to us under the contact details given under point A.

IV. Message service “Item availability”

1. General information about processing

If an item shown in our online shop is temporarily out of stock, you can deposit an email address via the message function, which we will send an automated email to when the item is available again. The following data is processed when using the message function:

 • Your email address and
 • The relevant item

Disclosing your data is voluntary. However, if you do not give this data, we will not be able to pro-vide you with the message function.

2. Scope and purposes of processing

We will process your personal data in order to process your enquiry and for the purposes of con-tacting you. 

3. Data transmission/Recipient

The recipients of the data are the technical operator and hosting service provider of our website (see above under point B.).

4. Period of storage

We will store the data you have informed us about until we have answered you. If the relevant item does not become available again within three months, your data will be automatically erased and no message will be sent. 

5. Legal basis for processing

Processing is done on the legal basis to take steps at your request prior to entering into a contract (Art. 6 (1) b GDPR). If it does not concern a pre-contractual matter, the legal basis is our legitimate interest in processing your enquiry. We assume that no interests or fundamental rights or fundamental freedoms of yours contradict this (Art. 6 (1) f GDPR). We will be pleased to provide you the information upon which we balance the interests on request. 

6. Right to object

You have the right to object to this processing, on grounds related to you particular situation, at any time. We will then no longer process this data for these purposes and will no longer answer your enquiry, if applicable. You can submit your objection to us under the contact details given under point A.

G. Your rights

If we process your personal data, you are a “data subject” in accordance with the GDPR. As a data subject, you may be entitled to the following rights from CASIO. In order to exercise these rights, please contact us as described under point A.

I. Right of access to information about processing 

You have the right to obtain from us the confirmation as to whether or not personal data concerning you are being processed. If this is the case, you have the right to demand information about the scope of processing. The right to information also includes the purposes of processing, the categories of personal data processed and the recipients or categories of recipients that personal data is disclosed to. You also have the right to receive a copy of the personal data that is the subject of processing. However, this right is not unrestricted because the rights of other people can restrict your right to receive a copy. 

The right to information is restricted by section 34 BDSG, for example if the data (i) is only stored because it must not be erased due to legal or statutory storage requirements or (ii) serves exclusively purposes of data backup or data protection controls and issuing information would require disproportionate effort, and processing for other purposes by suitable technical and organisational measures is ruled out.

II. Right to rectification 

You have, if necessary, a right to ask CASIO to rectify your personal data, if personal data relating to you that is processed is incorrect. Taking the purposes of processing into account, you have the right to demand the completion of incomplete personal data, including by means of providing a supplementary statement.

III. Right to restriction of processing

If the conditions exist for this, you can demand a restriction of processing of your personal data. In this case, the appropriate data will be marked and we will only process it for certain purposes. 

IV. Right of erasure (right to be forgotten)

You can demand that CASIO erases your personal data without delay if the conditions for this exist. The right to erasure does not exist, for example, as per section 35 BDSG, if erasure in the case of non-automated processing is not possible or is only possible with disproportionate effort due to the particular type of storage and the interest of the data subject to erasure can be seen as low. In this case, a restriction of processing replaces erasure. The preceding exception does not apply if the personal data is processed illegally.

V. Right to data portability

Under certain conditions, you have the right to receive the personal data relating to you that has been compiled about you by CASIO in a structured, common and machine-readable format. In addition, you have the right to transmit this data to another controller without any prevention by CASIO, if the conditions for this exist.


VI. Right to object

You have the right to object to the processing of personal data relating to you, which is done on the basis of Art. 6 (1) e or f GDPR, on grounds related to you particular situation, at any time. 

The consequences of your objection are that CASIO will no longer process the personal data relating to you unless CASIO can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

 

If we have provided you with marketing, you have the right to object to advertising processing of personal data relating to you for the purposes of such advertising. You can make your objection using the following contact details:

CASIO Europe GmbH
Casio-Platz 1
D-22848 Norderstedt

Email: info@casio.de


VII. Right to revoke data protection consent

If you have given consent, you can withdraw it at any time with effect in the future. Any withdrawal of consent does not affect the legality of processing carried out on the basis of this consent until the withdrawal.

VIII. Right to complain to the supervisory authorities

In addition, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the member state where you are resident, have your workplace or the location of the alleged breach, if in your opinion the processing of our personal data breaches the GDPR. 

H. Data security

The personal data we request from you on our website is transmitted to us via a secure SSL connection (“Secure Socket Layer”) with 256-bit encryption, so that you are protected from external access.

Furthermore, we take additional technical and organisational precautions in order to prevent the loss, destruction or misuse of data. Access to any customer account you set up is only possible by entering your personal password. You can contribute to protecting your data yourself by choosing a password that is as difficult to trace as possible (e.g. a combination of letters, numbers and characters) and keeping this strictly secret.

Onze service voor u
 • Rechtstreeks bij de fabrikant kopen
 • Gratis verzending vanaf 79 €
 • Gratis retourzending
 • Vooruitbetaling, creditcard of Paypal mogelijk
 • Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via nl.info@casio-shop.eu
Top
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×