<link rel="stylesheet" href="/static/css/nojs.css" media="all">

Updating view. Even geduld aub...

werd met succes aan uw winkelmandje toegevoegd.

Verkoopprijs: € 0,00*

Ga naar het winkelmandje

HERROEPINGSRECHT


HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENT/UITZONDERING

Als u met het doel inkoopt, dat overwegend noch voor commercieel noch voor uw zelfstandige freelance-werkzaamheden bedoeld zijn, en u zodoende als consument bij ons bestelt, hebt u een herroepingsrecht conform de volgende informatie over het herroepingsrecht:

INFORMATIE HERROEPING

HERROEPINGSRECHT

U HEEFT HET RECHT OM BINNEN VEERTIEN DAGEN ZONDER OPGAVE VAN REDEN DIT CONTRACT TE HERROEPEN.

DE HERROEPINGSTERMIJN BEDRAAGT VEERTIEN DAGEN VANAF DE DATUM DAT U OF EEN GEVOLMACHTIGDE DERDE PERSOON, DIE NIET DE VERVOERDER IS, DE KOOPWAAR IN BEZIT HEBBEN, OF HEEFT, GENOMEN.

OM UW HERROEPINGSRECHT UIT TE OEFENEN DIENT U ONS (HATRACO GMBH, PEUTESTRAßE 22a, D-20539 HAMBURG, TEL: +49 (0)40 226 307 061, FAX +49 (0) 40 226 307 330, E-MAIL: NL.INFO@CASIO-SHOP.EU) MIDDELS EEN DUIDELIJKE UITLEG (BIJV. PER POST, TELEFAX OF E-MAIL) OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN UW BESLUIT OM DIT CONTRACT TE HERROEPEN. U KUNT HIERVOOR HET BIJGEVOEGDE VOORBEELD GEBRUIKEN, MAAR DIT IS NIET VERPLICHT.

TER VRIJWARING VAN DE HERROEPINGSTERMIJN IS HET VOLDOENDE OM DE MEDEDELING MET BETREKKING TOT DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN NAAR ONS TOE TE ZENDEN.

GEVOLGEN VAN HERROEPING

WANNEER U DIT CONTRACT HERROEPT, ZIJN WIJ VERPLICHT OM ALLE BETALINGEN DIE WIJ VAN U ONTVANGEN HEBBEN, INCLUSIEF DE VERZENDKOSTEN (MET UITZONDERING VAN EXTRA KOSTEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN UW KEUZE OM EEN ANDERE LEVERING TE KIEZEN ALS DE DOOR ONS AANGEBODEN VOORDELIGSTE STANDAARDLEVERING) ONMIDDELLIJK MAAR HOOGSTENS BINNEN VEERTIEN DAGEN, VANAF DE DAG DAT UW MEDEDELING OVER DE HERROEPING VAN DIT CONTRACT BIJ ONS IS BINNENGEKOMEN, TERUG TE BETALEN. VOOR DEZE TERUGBETALING GEBRUIKEN WIJ HETZELFDE BETAALMIDDEL, DAT U BIJ DE OORSPRONKELIJKE TRANSACTIE TOEGEPAST HEBT, TENZIJ MET U EEN AFWIJKENDE OVEREENKOMST GESLOTEN IS; IN GEEN ENKEL GEVAL WORDEN U BIJ DEZE TERUGBETALING ONKOSTEN IN REKENING GEBRACHT. WIJ KUNNEN DE TERUGBETALING WEIGEREN, TOTDAT WIJ DE KOOPWAAR TERUGGEKREGEN HEBBEN OF VAN U DE MEDEDELING HEBBEN ONTVANGEN DAT U DE KOOPWAAR TERUGGEZONDEN HEEFT, AL NAAR GELANG WAT EERDER HEEFT PLAATSGEVONDEN.

U BENT VERPLICHT DE KOOPWAAR PER DIRECT MAAR IN IEDER GEVAL HOOGSTENS BINNEN VEERTIEN DAGEN, VANAF DE DAG DAT U ONS OVER DE HERROEPING VAN DIT CONTRACT INFORMEERT, AAN ONS TERUG TE STUREN OF ONS TE OVERHANDIGEN. DE TERMIJN WORDT GEHANDHAAFD WANNEER U DE KOOPWAAR VOOR HET EINDE VAN DE TERMIJN VAN VEERTIEN DAGEN OPSTUURT. WIJ NEMEN DE KOSTEN OVER VOOR HET TERUGZENDEN VAN DE KOOPWAAR.

U WORDT EVENTUEEL WAARDEVERLIES VAN DE KOOPWAAR ALLEEN IN REKENING GEBRACHT, WANNEER HET WAARDEVERLIES MET BETREKKING TOT DE AARD, DE KENMERKEN EN HET FUNCTIONEREN VAN DE KOOPWAAR TOT ONVERANTWOORDELIJK GEBRUIK TE HERLEIDEN IS.

VOORBEELD HERROEPINGSFORMULIER

(Wanneer u het contract herroepen wilt, vult u dan dit formulier in en stuurt u het naar ons op)

Aan: Hatraco GmbH, Peutestraße 22a, D-20539 Hamburg, tel: +49 (0)40 226 307 061, fax +49 (0) 40 226 307 330, e-mail: nl.info@casio-shop.eu

Hierbij herroep(en) ik/wij(*) het door mij /ons(*) afgesloten contract met betrekking tot de aankoop van de volgende artikelen(*)/de levering van de volgende dienstverlening(*)


Besteld op(*)/ontvangen op(*)


Naam consument(en)


Opschrift consument(en)
Handtekening consument(en) (alleen bij schriftelijke mededeling)


Datum

(*) Doorhalen indien niet van toepassing.

OPMERKING MET BETREKKING TOT NIET TOEPASBAAR HERROEPINGSRECHT

Het recht tot herroeping is niet van toepassing op contracten op afstand gesloten die betrekking hebben op de levering van geluids- of video-opnames of computersoftware in gesloten verpakking, waarvan de verpakking na levering is geopend.

Top