Verwijderen van batterijen | CASIO Online Shop

Help ons het milieu te beschermen

Lege batterijen mogen niet bij het huisvuil. U bent er wettelijk toe verplicht, lege batterijen bij een geschikte verzamelplaats van uw gemeente of in de winkel af te geven. U kunt uw batterijen na gebruik ook bij ons Hatraco verzendingsmagazijn:

Hatraco GmbH
Peutestraße 22a
D-20539 Hamburg

gratis afgeven. Lege batterijen bevatten eventueel schadelijke stoffen of zware metalen, die het milieu en de gezondheid kunnen belasten. Batterijen worden gerecycled, ze bevatten belangrijke 

grondstoffen zoals ijzer, zink, mangaan of nikkel.

De afvalcontainer betekent: Lege batterijen en accumulatoren (accu's) mogen niet bij het huisvuil!

Bepaalde batterijen met schadelijke stoffen zijn bovendien voorzien van het volgende teken onder de afvalcontainer. Deze betekenen:

  • Pb: Batterij bevat lood
  • Cd: Batterij bevat cadmium
  • Hg: Batterij bevat kwik